Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Пазакласныя мерапрыемства па беларускай мове і літаратуры

Беларуская мова

ВУСНЫ ЧАСОПІС "АД ПРАДЗЕДАЎ СПАКОН ВЯКОЎ НАМ ЗАСТАЛАСЯ СПАДЧЫНА…"

Мэты: выхоўваць у дзяцей цікавасць да нацыянальнай культуры, любоў да Радзімы, роднай мовы; узбагачаць лексічны запас вучняў; развіваць кемлівасць, дапытлівасць.
Удзельнікі: вучні школы.
Настаўнік. Увага! Увага! Адшуканы старадаўні чароўны куфэрак. Калісьці ў такіх куфэрках захоўвалі незлічоныя скарбы. А ў нашым куфэрку - … (вучні адкрываюць, а там - пуста). Мы з вамі пройдземся па чароўных сцяжынках і напоўнім куфэрак скарбамі нашай беларускай мовы.( На дошцы карта падарожжа)

Iдэалагiчнае выхаванне у працэссе вывучання белмовы ў пазакласснай дзейнасцi.doc
Інтэлектуальная гульня для вучняў 8 класаў Что_Где_Когда.doc
Ішла Каляда, калядуючы....doc
А вяселейка, а вяселейка едзе з песняй да сяла.doc
Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына....doc
Ад прадзедаў спакон вякоў… з вопыту работы настауницы беларускай мовы.doc
Адукацыйна-выхаваўчы праект Батлейка.doc
Апусцелі палі, хлеб у свірны звязлі.doc
Асветніцкая дзейнасць полацкай князёўны.docx
Багатуха. Сцэнарый мерапрыемства 2 клас.doc

Беларускiя прыказки.doc
Беларускі ўраджай.doc
Больш за ўсё я бацькоўскаму краю адданы па Д.Марцынкевiчу.doc
Бывай 9 клас. Сцэнарый выпускнога вечара..doc
Віртуальнае падарожжа Жыція Ефрасінні Полацкай".pptx
Вандроўка ў родную мову.doc
ВАНДРОЎКА ПА РОДНЫМ КРАІ.doc
Вандроука Па гарадах Беларусі.doc

Верасень Вершы.doc
Вершы загадки Вы іх ведаеце....doc
Вершы, загадкі, прымаўкі пра школу.doc
Ветлівымі словамі трэба даражыць Ранишник.doc
Вечарына "Матулін ручнік".doc
ВЕЧАРЫНА ДЛЯ ВУЧНЯЎ IV - IX класаў БАЦЬКА І МАЦІ АД БОГА У ХАЦЕ.doc

ВЕЧАРЫНА, ПРЫСВЕЧАНАЯ ЖЫЦЦЮ І ТВОРЧАСЦІ НІЛА ГІЛЕВІЧА.doc
Викторина - Моя Родина.doc
Внеклассная работа по предметам белорусского языка и литературы.doc
Внеклассная работа Пьеса - сказка ЗОЖ.doc
Внеклассные мероприятия Игра Слабое звено - по всем шк. предметам.doc
Вопросы к краеведческой викторине "Край мой - Беларусь".doc
Восеньскі кірмаш.doc
Вусны часопіс Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына.doc

Вусны часопіс па тэме Біяграфія і творчасць Адама Міцкевіча.doc
Вусны часопіс "Дзве мовы сталі блізкімі мне змалку…".doc
Вусны часопіс "Песняры беларускай зямлі.doc
Вусны часопис Песняры беларускай зямлі.doc
Вусны часрпис Я люблю цябе, роднае слова.doc
Вучэбны праект Каб любіць свой край, трэба перш за ўсё яго ведаць.doc
Выкарыстанне традыцый народнай сямейнай педагогікі беларусаў у выхаванні дзяцей.doc
Выпускны ранiшнiк Як дзеці Васю Лайдачкіна ад Нуля выратавалі.doc

Выхаванне патрыятычных пачуццяў.doc
Вялікдзень.doc
Вясёлае свята па фальклорных матывах З МАЛЕНСТВА Ў "БЛАЗНОТУ".doc
Вясновыя святы беларусаў.doc
Гістарычная спадчына.doc
Гадзіна беларусазнаўства.doc
Гасцёўня, прысвечаная святкаванню Каляд.doc
Гасцеуня Радзімай сваёй ганаруся.doc
Гетман - самая галоўная, самая важная пасада у войску.doc
Гулъня-віктарына па замацаванню ведаў па гісторыі Беларусі. ІУклас.doc

ГУЛЬНЁВАЯ ПРАГРАМА "БЕЛАРУСКІЯ ГАСПАДЫНЬКІ".doc
Гульновая программа Беларускія гаспадынькі.doc
Гульня конкурс Знаўцы прыроды.doc
Гульня конкурс Край дзе мы жывём.docx
Гульня Поле цудау Сягоння з народам шчаслівым.doc
Гульня прысвечаная пачатку лета. Два караблi.doc

Гульня РАЗДЗЕЛ _ПРЫМЕТН_К_ НАЗЫВАЙ ПРАДМЕТЫ-ВЫЗНАЧАЙ ПРЫМЕТЫ.doc
Гульня Што Дзе Калі (Літаратура і эпоха Адраджэння).doc
Гульня - падарожжа "Шляхамі беларускай кнігі", .doc
Гульня "Разумнікі і разумніцы" па творах М.Гарэцкага "На імперыялістычнай вайне" і Э.М. Рэмарка "На Заходнім фронце без пераменаў".doc
Гульня-конкурс, прысвечаная надыходу лета Два карабли.doc
Гуляем у эканоміку.doc
Да 125 годзя Нам засталася спадчына Колас и Купала.doc
Да 80-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча Літаратурная гасцёўня Быу Есць Буду.doc

Да 80-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча.doc
Да выкарыстання беларускіх прыказак і прымавак.doc
Да Вяликай Перамоги ВАША СЛАВА ЎСТАНЕ АБЕЛІСКАМ....doc
Да гадавiны "Быў. Ёсць. Буду." (да 80-годдзя з дня нараджэння У. Караткевіча).doc
Дары восені.doc
ДАСЛЕДЧАЯ РАБОТА вучня Народны касцюм.doc
Даследчая работа па беларускай мове Антрапанімічныя назвы.doc

Дзень настаўніка.doc
Дзяды..doc
Дзяцінства Ефрасінні Полацкай.docx
Жывая крыніца ты, родная мова.doc
Жыву ў Беларусі і тым ганаруся.doc

Жыццё ў манастыры.docx
З гісторыі беларускага правапісу.doc
З гісторыі беларускага правапісу_.doc
За Беларусь.pptx
Завочны ўрок падарожжа па мемарыяльным комплексе Брэсцкая крэпасць герой.doc
Загадкі Васі Вясёлкіна.doc
Закон РБ АБ МОВАХ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ.doc

Залатая восень сцэнарый ранішніка.doc
Занятак факультатыва у 8 класе Синтаксис и камп. тэхналогии - Зваротак.doc
Запрашаем на вячоркі Методыка падрыхтоуки.doc
Зберажом святы дар - нашу мову.doc
Зборнік папулярных беларускіх песняў..doc
Звіні, мая светлая родная мова!.doc
Знаёмства першакласнікаў са словам Крылау не мае а хутка лятае.doc

ЗЯМЛЯ БАЦЬКОЎ - ЗЯМЛЯ СВЯТАЯ.doc
Игра-конкурс "За Беларусь!".docx
Информационный час Пісьменства і друк Беларусі - крыніца культуры і духоўнасці народа.doc
История Рождества.doc
К тыдню беларускай мовы и литаратуры Мой родны кут.doc
Казачны карагод 3 клас.doc
Каляды - традыцыйнае беларускае свята.doc
Каляндарна-абрадавае свята Восень. Карункі восені.doc

Каляндарныя святы.doc
КВЗ Беларуская мова Якія знаёмыя назвы і словы, якая цудоўная родная мова!.doc
КВЗ Беларуская мова і літаратура.doc
Класны час Беларусазнаўства.doc
Конкурс да тыдня "Знаўцы роднай мовы".doc
Конкурс эрудитау Найлепшы знаўца казак.doc
Конкурс эрудытаў "Найлепшы знаўца казак" Па казках Якуба Коласа.doc

Конкурс-свята (для 8-х классов) ТЫ У СЭРЦЫ МАIМ БЕЛАРУСЬ.doc
Конкурсная праграма"Знаўцы мовы".doc
КРЫЖ ЕФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ.docx
КУЛЬТУРАЛАГІЧНАЯ І ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ВІКТАРЫНА ДЛЯ СТАРЭЙШЫХ КЛАСАЎ.doc
Культурологическая и лингвистическая игра Путешествие по Беларуси.doc
Купальскі карагод.doc
Лінгвістычны конкурс 10 и 11 клас.doc
Лінгвістычны конкурс па беларускай литаратуры.doc

Літаратурна-музычная кампазіцыя да Дня маці Я хачу каб жыда ты зауседы!.doc
Літаратурна-музычная кампазіцыя Маци к 8 сакавмка.doc
Літаратурна-музычная кампазіцыя па Я.Коласу и Я.Купалы пачатковыя класы.doc
Літаратурна-музычная кампазіцыя " Славутыя сыны зямлі беларускай. Я.Колас Я.Купала.doc
Літаратурна-музычная кампазіцыяпа творчасці Максіма Багдановіча Цвяток радзiмы васiлька.doc

Літаратурна-музычны вечар Нязгаснаю зоркай ты ў небе Радзімы навекі.doc
Літаратурна-музычны вечар па творчасцi М.Багдановiча.doc
Літаратурнае знаёмства "Цудоўная краіна Васіля Жуковіча".doc
Літаратурная вечарына для вучняў 11 клас Чароўны свет кахання….doc

Літаратурная вечарына Максiм Багдановiч.doc
Літаратурная вечарына Незабыўны Максім Багдановіч.doc
ЛІТАРАТУРНАЯ ГАСЦЁЎНЯ Дык жыві і квітней, маё роднае слова!.doc
Літаратурная гульня.doc
Літаратурная кампазіцыя з элементамі тэатралізаванага прадстаўлення "Жыві, мая мова, жыві, мой народ!".doc
Літаратурны брэйн-рынг.doc
Літаратурны вечар Нязгаснаю зоркай ты ў небе Радзімы навекі.doc

ЛІТАРАТУРНЫ ТУРНІР ПА ТВОРЧАСЦІ Я.Коласа и Я.Купалы.doc
ЛІТАРАТУРНЫ ТУРНІР ПА ТВОРЧАСЦІ Я.Купалы, Я.Коласа.doc
ЛІТАРАТУРНЫ ТУРНІР ПА ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ I ЯКУБА КОЛАСА (Для вучняў VII-VIII класаў).doc
Літаратутнамузычная кампазіцыя Я дыханнем цябе абаўю.doc
Літературна - музычная кампазіцыя "ХТО МЫ МЫ - БЕЛАРУСЫ" Спадчына.doc
Легенды Нясвіжа.doc
Литературно-музыкальная композиция "Хто мы... Мы - беларусы!".doc

Мама - матуля чароўнае слова песняй ласкавай гучыць на усіх мовах.doc
Масленка, Масленка, бывай, зіма красненька.doc
Материал к Неделе белорусского языка и литературы Падарожжа у родную мову.doc
Матэрыялы школьнага конкурса чытальнікаў Вялікі Кабзар Украіны.doc
Мерапрыемства сцэнарый УРАЧЫСТАГА АДКРЫЦЦЯ ПАЭТЫЧНАГА КУТКА .doc
Методыка правядзення Радзины.doc
Музычная гасцёўня. Паэзіі чароўны гук.docx
Музычная гульня.doc
Музычная культура Беларусі. Фальклор - крыніца народнай мудрасці.doc

На кірмашы.doc
На што натхняе вобраз Святой.docx
Навагодні ранішнік для дзяцей. Перасмешка запрашае на баль.doc
Навагодния Забавы.doc
Незабыўны Максiм Багдановiч.doc
Новы Год спяшаецца.doc
Піліпаўскімі вечарамі.doc
Па Беларусі з Дзедам Барадзедам.doc

Падарожжа ў краіну беларускіх казак.doc
Падарожжа па гарадах Беларусі.doc
Падарожжа па краіне Беларуская мова.doc
Пазакласнае Актыўныя метады ў выкладанні беларускай мовы і пазакласнай дзейнасці.doc
Пазакласнае Вiктарына для вучняў 4-6-ых класаў Мовазнауства.doc
Пазакласнае Клуб вясёлых i знаходлiвых Беларуская мова - вольная, пявучая.doc

Пазакласнае мерапрыемства ВАНДРОЎКА ПА РОДНЫМ КРАІ.doc
Пазакласнае мерапрыемства СВЯТА ГУКАННЕ ВЯСНЫ.doc
Пазакласнае мерапрыемства Свята славянскай казкі.doc
Пазакласнае Педмайстэрня па вершы М.Танка Шчасце.doc
Пазакласнае Песня пра зубра, 8 кл..doc
Пазакласнае Прырода на дзіва праўдзіва... Лірыка Пімена Панчанкі.doc
Пазакласнае Прыродазнаучы-литаратурны турнир Каб любіць Беларусь нашу мілую....doc
Пазакласнае Разработка мероприятий по теме Гражданином быть обязан.doc

Пазакласнае Тут зямля такая…Я.Купала, Я.Колас.doc
Пазакласнае Тэма Такі народ перамагчы нельга Я.БРЫЛЬ.doc
Пазакласнае УРОК МУЖНАСЦІ НАЗАЎЖДЫ Ў ПАМЯЦІ ЛЮДЗЕЙ - ВЕЧАР.doc
Пазакласнае Урок Конкурс - гульня па творчасці Якуба Коласа.doc
Пазакласнае Урок Пазакласнае чытанне Панёс ён людзям песень дар… Якуб Колас.doc
Пазакласнае Урок-гасцёуня ПАДАРОЖЖА Ў КРАІНУ ЗЁЛАК.doc
Пазакласнае Урок-КВіЗ Клуб вясёлых і знаходлівых па тэме Фразеалагізмы.doc
Пазакласнае чытанне "Панёс ён людзям песень дар…" па вершах Я.Коласа.doc
Пазакласнае чытанне Антуан дэ Сэнт-Экзюперы. "Маленькі прынц" .doc

Пазакласнае чытанне ЗІМАЧКА-ЗІМА.doc
Пазакласнае чытанне Тэма ЗІМАЧКА-ЗІМА.doc
Пазакласная Сцэнарый свята "Каляды".doc
Пазакласная 7-9 класы Этнаграфічны турнір.doc
Пазакласная Беларускiя прысмакi.doc
Пазакласная Віктарынa.doc
Пазакласная Вечар Ты будзеш звінець, мая родная мова!.doc

Пазакласная вечарына прысвечаная 125-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.doc
Пазакласная Вусны часопис Песняры беларускай зямлі.doc
Пазакласная Гульня Поле цудаў.doc
Пазакласная да 130-годдзя з дня нараджзння Я.Купалы, Я.Коласа.docx
Пазакласная За чысціню роднай мовы.doc
Пазакласная Звіні, мая светлая родная мова!".doc
Пазакласная ЛІТАРАТУРНЫ ТУРНІР ПА ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ I ЯКУБА КОЛАСА (Для вучняў VII-VIII класаў).doc
Пазакласная ЛІТАРАТУРНЫ ТУРНІР ПА ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ I ЯКУБА КОЛАСА.doc

Пазакласная Матулина мова.doc
Пазакласная мерапрыемства Вечарына Беларуская мова .doc
Пазакласная Мой Купала конкурс.doc
Пазакласная п'еса Цар Iрад.doc
Пазакласная па беларускай мове.doc
Пазакласная па беларускай Мой родны кут.doc

Пазакласная па казках Я.Коласа Найлепшы знаўца казак.doc
Пазакласная Падарожжа ў родную мову.doc
Пазакласная Паулинка Сцэнка Свята толькі тады свята, калі на яго запрашаюць гасцей.doc
Пазакласная П'еса-казка ў дзвюх дзеях. Вершы Уладзіміра Мазго Жыла-была Ёлачка.doc
Пазакласная Свая гульня "Янка Купала і Якуб Колас".doc
Пазакласная Свята беларускага фальклору.doc
Пазакласная Свята нацыянальнай кухні.doc
Пазакласная Свята фразеалагізмау, прыказак, прымавак.doc

Пазакласная Семінар-практыкум для вучняў 7-х класаў па тэме "Гасцінцам Купалы".doc
Пазакласная СЦЯЖЫНКАМІ ЗНАКАМІТАГА ПЕСНЯРА ЯНКІ КУПАЛЫ.doc
Пазакласная Турнір знаўцаў роднай мовы.docx
Пазакласная Урокі настаўніка дзеда Рыгора.docx
Пазакласная Я. Колас и Я. Купала - знаменитые переводчики Литературная мастерская "Играем в переводчиков".doc
Пазнавальна-гульнёвая праграма для I - II класаў Касманаутам быць хачу.doc
Пазнавальнае мерапрыемства Ох, і сеяла Ульяніца лянок.doc

Паломніцтва Святой у Іерусалім.docx
ПАНЁС ЁН ЛЮДЗЯМ ПЕСЕНЬ ДАР.doc
ПАРАД ГУЛЬНЯЎ "СКАРБОНКІ РОДНАЙ МОВЫ" пачатковая школа.docx
Пастаноука у шасци карцинах Званы Віцебска.doc
Пачатковая школа Гульня-падарожжа "Скарбы роднага краю".doc
Паэтычны гурток ТАЯМНІЦЫ ПАЭЗІІ.docx
Першая кніга буквар.doc
План мерапрыемстваў, прысвечаных Міжнароднаму Дню МОВЫ.doc

План мерапрыемстваў, прысвечаных святкаванню дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа.doc
План тыдня беларускай мовы і літаратуры, прысвечаннага 80-годдзю з дня нараджэння У. Караткевіч.doc
Праграма УРАЧЫСТАГА АДКРЫЦЦЯ ПАЭТЫЧНАГА КУТКА .doc
Праект Савета музея і гуртка "Этнаграфія беларусаў" Сямейны побыт. Сваяки. Традиции белорусов.doc
Праект Хараство беларускага нацыянальнага касцюма.doc
Прапануем некалькі форм масавай работы.doc
Прыгажосць і ўтульнасць беларускай хаты.doc

Прыказкі і прымаўкі 1 і 2.doc
Прыказкі і прымаўкі Лік 3.doc
Прыказкі і прымаўкі Лік 5 і 6.doc
Прыказкі і прымаўкі Лік 7.doc
Прыказкі і прымаўкі Лік 8 - 10.doc
Прыказкі і прымаўкі Лікі 11 - 20.doc
Прыказкі і прымаўкі Лікі больш за 20.doc

ПРЫСВЕЧАНАЯ АДКРЫЦЦЮ ТЫДНЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ.doc
Пьеса Казка пра смелага вожыка.doc
Пяшчотная матуліна мова.doc
П'еса-казка ў дзвюх дзеях. Вершы Уладзіміра Мазго Жыла-была Ёлачка.doc
Радзіны.doc
Раз два тры, елачка, гары!.doc
Раз, два, тры,елачка гары.doc
Развітанне з пачатковай школай.doc

Ранiшнiк На шляху да Храма.doc
Ранiшнiк Наш герб і наш сцяг- гэта сімвалы свабоды.doc
Ранішнік да Дня беларускага пісьменства Мову матчыну шануйце.doc
Ранішнік да Дня беларускага пісьменства.doc
Ранишник Вялікдзень - найвялікшы дзень.doc
Ранишник Мову матчыну шануйце.doc
Роднай мовы пералівы.doc
Рождество Христово.doc
РЫЦАР СУМЛЕННЯ І СВАБОДЫ.doc

Рэбусы.doc
СЁННЯ МЫ 3 ВАМ_ СВЯТКУЕМ КАЛЯДЫ... Прэзентацыя гуртка _Спадчына_ па тэме Шчадроўк_.doc
Свая гульня.Купала _ Колас..doc
Светапоглядавыя адрозненні моваў. Асаблівасці беларускага моўнага менталітэту.doc
Свята - Фестываль Зямля пад белымі крыламі.doc

Свята 8 сакавіка.doc
Свята беларускага гумару "Кошык весялосці на вясковым падвор'і".doc
Свята Вялічка з красным яечкам...doc
Свята для вучняў 6-7-х класаў Калядкі. .doc
Свята для дзяцей і бацькоў Я i мая сям'я.doc

Свята ка дню Абаронца Айчыны..doc
Свята нацыянальнай кухні.doc
Свята Новага года.doc
Свята Саракі.doc
Свята толькі тады свята, калі на яго запрашаюць гасцей У Паулинки.doc
Свята Ураджай.doc
Свята фальклору Хата з матчынай душою.doc
Свята фразеалагізмау, прыказак, прымавак Сказау як звязау.doc
Свята фразеалагізмау, прыказак, прымавак.doc
Святочная гасцёўня Мама, Мамачка, Матуля.doc

Сезонны творча-гульнявы праект "Восеньскі кірмаш".doc
Сказаў як звязаў.doc
Содержание DVD диска Беларуская мова i лiтаратура.doc
Спяшайся на кірмаш Гульня аукцыён.doc
Стравы нашых продкау.doc
Страницы биографии Орда Наполеон Orda Napoleon.doc

Страницы жизни графа Огинского.doc
Сценарий праздника Мы - БЕЛАРУСЫ.doc
СЦЭНАР ВЯСНОВАГА НАРОДНАГА СВЯТА Гуканне вясны.doc
Сцэнар вечарыны ушанавання Міколы Ермаловіча.doc
Сцэнар гульнi Хто жадае стаць выдатнікам.docx
СЦЭНАР ЛІТАРАТУРНА - МУЗЫЧНАЙ ВЕЧАРЫНЫ.doc

Сцэнар Мужык і жонка.doc
Сцэнар ранішніка Пяшчотная матуліна мова.doc
Сцэнар ранішніка Пяшчотная матулина мова.doc
Сцэнар свята "Багач".doc
Сцэнар Хадзіце да нас гуляці, карагод спраўляці...".doc
Сцэнар Хорам-харамок, звярыны дамок.doc
Сцэнар школьнай вечарыны прысвечанай ВАСІЛЮ БЫКАВУ.doc
СЦЭНАР ШКОЛЬНАЙ ВЕЧАРЫНЫ, ПРЫСВЕЧАНАЙ ВАСІЛЮ БЫКАВУ.doc
Сцэнар Юр'е на двары - кароўку ў поле гані..doc
Сцэнарыи "Беларуская хата", .doc
СЦЭНАРЫЙ РАНІШНІКА .doc
СЦЭНАРЫЙ РАНІШНІКА Беларусь мая синявокая.doc
СЦЭНАРЫЙ ВЕЧАРА Ты будзеш звінець, мая родная мова!".doc
Сцэнарый выпускнога ранішніку. Дзякуй мой 4 клас.doc

Сцэнарый выхаваўчага мерапрыемства Родная мова.doc
Сцэнарый выхаваўчага мерапрыемства Святы восени.doc
Сцэнарый выхаваучага мерапрыемства Бераг белых буслоў..doc
Сцэнарый краязнаўчага падарожжа..doc
Сцэнарый мерапрыемства па беларускаймове Гэта цикава.docx

Сцэнарый навагодняга прадстаўлення.doc
Сцэнарый Няма смачней вадзіцы, як з роднай крыніцы.doc
Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства "МАЯ БЕЛАРУСЬ".doc
Сцэнарый пазакласнага мерапрыемства па беларускай мове ў 5 класе "Любі, шануй, ведай роднае слова!".doc
Сцэнарый Першага Званка 1 Верасня...c.doc
Сцэнарый ранішніка да Дня Перамогі у IV класе.doc
Сцэнарый свята Апошняга званка 2008.doc

Сцэнарый свята Багач.doc
Сцэнарый свята. БАГАЧ.doc
Сцэнарый святочнага калядавання.doc
СЦЭНАРЫЙ УРАЧЫСТАГА АДКРЫЦЦЯ ПАЭТЫЧНАГА КУТКА "НА НЁМАНСКАЙ ХВАЛI.doc
Сцэнарый фальклорнага свята Траецкае гулянне .doc
Сцэнарый фальклорнай гульнёвай праграмы Адпачнем сябры.doc
Сцэнарый "Запрашаем на вячоркі".doc
Сцэнарыймерапрыемства па беларускаймове Знауца мовы.docx
СЯМЕЙНАЯ ГАСЦЁЎНЯ Тата, мама, я....doc

Творческая работа ученика БЕЛОРУСЫ, СТАВШИЕ ЗНАМЕНИТЫМИ ЗА ГРАНИЦЕЙ.doc
Творческая работа ученика КАТЭГОРЫЯ СКЛОНУ Ў НЯМЕЦКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ МОВАХ.doc
Творчы праект Янка Купала - пясняр Беларусі.docx
Траецкае гулянне - для ўсіх замілаванне.doc
Турнір знаўцаў роднай мовы.docx
ТУРНІР ЗНАТАКОЎ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc

Турнир ЛІТАРАТУРНЫ ТУРНІР ПА ТВОРЧАСЦІЯ.Коласа, Я.Купалы.doc
Тыдзень беларускай мовы і літаратурнага чытання Свята фальклору.doc
Тэатралізаванае свята Нам засталася спадчына.doc
Тэатралізаванае свята "Беларускія Каляды".doc
У гасцях у Дзеда Года.doc
У нас сягоння Масленіца!...doc
У нас уваходзіны.doc
У цэнтры зала стаіць навагодняя ёлка, вакол яе сабраліся дзеці..doc

УРОК МУЖНАСЦІ НАЗАЎЖДЫ Ў ПАМЯЦІ ЛЮДЗЕЙ - ВЕЧАР.doc
Урок - конкурс У паэтычным садзе Максіма Багдановіча.doc
Урок канцэрт Сымон - музыка запрашае.doc
Урок КВЗ Фразеалагізмы.doc
Урок мужнасци У нашым сэрцы - памяць аб кожным чацвёртым.doc
Урок па курсу Мая Радзіма - Беларусь Муры старажытных замкау.doc
Урок паз. чытання ГІСТОРЫЯ КАХАННЯ, ЛЮБОВИ И ЖЫЦЦЯ ИВАН ШАМЯКИН.doc
Урок пазакласнага чытання ў 9 класе У вайны не жаночы тварРадавыя Дударава.doc
Урок пазакласнага чытання Віталь Вольскі. "Падарожжа па краіне беларусаў".doc
Урок пазакласнага чытання у 3 класе Полацк - Радзіма маёй душы.doc

УРОК ПАЗАКЛАСНАГА ЧЫТАННЯ. МІХАСЬ СТРАЛЬЦОЎ. "АДЗІН ЛАПАЦЬ, АДЗІН ЧУНЬ".doc
Урок прэзентацыя Бядой апаленае слова", прысвечанае 20-годдзю Чарнобыльскай трагедыи.doc
Урок роздум для вучняу 3 класа Якой вышыні Курган Славы.doc
Урок Свята Фестываль Зямля пад белымі крыламі.doc
Урок Тэатралізаванае свята для вучняў Нам засталася спадчына.doc
УРОК У ФОРМЕ "КВІЗ" ПА ТЭМЕ "СВЕТ ЗАГАДАК І ЦУДАЎ" (VI клас).doc

Урок "Звіні, мая светлая родная мова!".doc
Факультатыу ГРАНІ СЛОВА АД ГУКА ДА СКАЗА.doc
Фальклорнае свята.doc
Фальклорная гульня 3 РОГА ЎСЯГО МНОГА.doc

Фестиваль Вянок беларускіх песень.doc
Фонд святой Еўфрасінні Полацкай.docx
Хараство беларускага нацыянальнага касцюма.ppt

Хто жадае стаць выдатнiкам.ppt
Цудадзейная сіла мошчаў Еўфрасінні Полацкай.docx
Чароўны куфэрак.doc
Чароўны куфэрак__.doc
Час зносін Беларусь - краіна маёй будчыні.doc
ШКОЛЬНЫ ВАЛЬС.doc
Шляхта - Гэтак называлася частка людзей.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com