Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Прэзентацыі па беларускай мове і літатратуры.

Беларуская мова

Использование компьютерных презентаций на уроках.

Одним из наиболее распространенных путей применения компьютерных технологий в обучении является использование презентаций, созданных в Microsoft Power Point. Презентации позволяют обеспечить качественный наглядный материал при изучении практически любой темы, но особенно при изучении страноведческого материала.

Іван Дамінікавіч Луцэвіч.ppt
А. Дудараў Вечар.ppt
Адам Міцкевіч ГРАЖЫНА.ppt
Аповесць пра Усеслава Полацкага.ppt

Арганізацыя пошуку новых ведаў на ўроках літаратуры.ppt
АРКАДЗЬ КУЛЯШОЎ БЫВАЙ, АБУДЖАНАЯ СЭРЦАМ, ДАРАГАЯ….ppt
Асаблiвасцi выкладання курса Мая Радзiмa - Беларусь.ppt
Асноўныя этапы жыцця Я.Купалы.ppt
Атмасфера педтэхналогии ФРАНЦУЗСКІХ ПЕДМАЙСТЭРНЯЎ.ppt
Бiблiя кнiга кнiг.ppt
Біблія як помнік старажытнага пісьменства і крыніца літаратуры.ppt
Біяграфія Е Полацкая.ppt.pps
Біяграфія М. Багдановіч.pps

Біяграфія Рыгор Барадулін.pps
Біяграфія Ф. Багушэвіч.ppt.pps
Біяграфія Я Купалы.pptx
Біяграфія Васіля Быкава.ppt
Багушэвич наш першы нацыянальны паэт.ppt
Барадулiн Рыгор.ppt
Беларускі правапіс - традыцыі, пераемнасць і перспектывы .ppt

Беларусь в картинах.EXE
Белорусские народные ремёсла.ppt
Биография К. Крапивы.pps
БЛОК-СХЕМА ЎРОКА А.Куляшоу.ppt
Богдановіч, Біяграфія пісьменніка.pptx
Васіль Быкаў.ppt
Владимир Караткевич уроки.ppt
Вобразна-выяўленчая роля параўнанняў у паэме Канстанціна Вераніцына Тарас на парнасе.ppt
Вобразна-выяўленчая роля параўнанняў у паэме Канстанціна Вераніцына "Тарас на парнасе".ppt
Выкарыстанне знакавых мадэлей пры падрыхтоўцы да ЦТ.ppt
Выхаванне высокай духоўнасці, культуры, патрыятызму сродкамі літаратуры.ppt
Выяўленне любові да Радзімы і волі ў вершы М.Багдановіча Слуцкія ткачыхі.ppt

Гонар i слава маей бацькаушчыны.ppt
Гонар и слава маей Бацькаушчыны.ppt
Государственная символика РБ.ppt
Еўфрасіння Полацкая.ppt
Жыву ў Беларусі i гэтым ганаруся.ppt
Жыціе Е.Полацкай.ppt.pps
Жыццё і творчасць Ф.Купала.ppt

Жыццё і творчасць Фр. Скарыны.ppt
Жыццё Васіля Быкава.ppt
Жыццё Янкi Куралы.ppt.pps
Жыццёвы шлях Якуба Коласа.ppt
Жыцце Я.Коласа.ppt
Жыцце Я.Коласа.ppt.pps
З вопыту работы настаўніка беларускай мовы і літаратуры Несцяровіча Сяргея Уладзіміравіча.ppt
Запрашаем у тэатр - 8-9 класы.ppt
Зямля пад белыми крылами Belarus.ppt

Иван Шамякин.ppt
Калі падступаюць слёзы П.Панчанка.ppt
Кандрат Крапива - байкаписец.pps
Кандрат Крапива и яго камедыя.ppt
Караткевич 26 л_стапада 1935 - 25 л_пеня 1984.ppt
Лiтаратурныя музеi Беларусi.ppt
Літаратурная загадка Пра каго будзем гаварыць.ppt
Літаратурная загадка.ppt
ЛІТАРАТУРНЫЯ І ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫЯ ТВОРЫ ЯК ГІСТАРЫЧНЫЯ КРЫНІЦЫ .ppt
Литературные музеи Беларуси.ppt
Лясы нырнулі ў хмары шэрыя... П.Панчанка.ppt
М.Багдановiч 'Слуцкiя Ткачыхi'.ppt.pps

Міжнародны дзень роднай мовы.ppt
Міхась Скобла "Еўфрасіння Полацкая"..ppt
Максiм Танк Родная Мова.exe
Максiм Танк Зiма.ppt
Максiм Танк На Нямiзе.ppt
Максім Багдановіч Маёвая песня.ppt
МЕТАДЫЧНЫЯ ПАРАДЫ ПА ВЫВУЧЭННІ АГЛЯДАВЫХ ТЭМ па сучаснай беларускай літаратуры.ppt
Мне у спадчыну - любоу да зямлi.pps
Мы - беларусы.ppt
НОВАЯ РЭДАКЦЫЯ "ПРАВІЛ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ.ppt
Пiмен Панчанка "Сармацкае кадзiла".ppt
Пімен Панчанка. урок 'сармацкае кадзіла'.ppt.pps

Па старонках сямейнага альбома Максіма Багдановіча.ppt
Падарожжа на вострау Загадалия.ppt
Палiтыка беларусiзацыi i развiццё культуры ў БССР ў 1920-я - 30-я гады.ppt
Пан Тадэуш прызямліцца ў Чамброве.pptx
Паняцце пра эпоху Адраджэння Жыццё і творчасць Фр. Скарыны.ppt

Портфолио НАСТАЎНІК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ .ppt
Праблемна-модульны падыход пры вывучэнні творчасці К. Крапівы.ppt
Презентация Францыск Скарына.ppt
Промень сонечны, які прасвятліў зямлю Полацкую… 6 клас.ppt

Пуцявінамі Францішка Багушэвіча.ppt
Рыгор Барадулiн.ppt
Специфика работы со слабоуспевающими учащимися на уроках белорусского и русского языка.ppt
Строфіка Я.Купалы.ppt
Сяргей Тарасаў "Фрэскі".ppt
Творчая асоба Ніны Мацяш.ppt
Традиционные ценности белорусского народа.ppt
Тэмы і вобразы ў пасляваеннай лірыцы Пятруся Броўкі.pptx

У.Караткевич БЫЛІ Ў МЯНЕ МЯДЗВЕДЗІ.ppt
Уладзімір Караткевіч. 'былі ў мянее мядзведзі'.ppt.pps
Уплыў творчасці У. Мулявіна а фарміраванне светапогляду сучаснай моладзі 9-11 клас.ppt
Уплыў творчасці У. Мулявіна на фарміраванне светапогляду сучаснай моладз.ppt
Урок + презентация А.Куляшоу БЫВАЙ
Урок + презентация Мастацкія асаблівасці байкі "Конь і сабака"
Урок + презентация урока Якуб Колас. "Крыніца"
Урок + Презентацыя Промень сонечны, які прасвятліў зямлю Полацкую… 6 клас
Урок бел. литаратуры з прэзетацыяй Е.Полацкая.doc
Урок презентация Першага верасня ЗЯМЛЯ БАЦЬКОЎ - МАЯ ЗЯМЛЯ.ppt
Урок прэзентацыя Майстэрня паводле аповесці Кузьмы Чорнага "Насцечка"
Урок прэзентацыя Нарыс У. Караткевіча Зямля пад белымі крыламі
УРОК - ПЕДАГАГІЧНАЯ МАЙСТЭРНЯ ПА АПАВЯДАННІ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА "БЫЛІ Ў МЯНЕ МЯДЗВЕДЗІ".ppt
Урок-падарожжа Загадкі.ppt.pps
Урок-разважанне паводле паэмы Я. Купалы "Бандароуна"..ppt

Урокi Караткевiча.ppt
Урокі Уладзіміра Караткевіча.ppt
Урокі Уладзіміра Караткевіча.ppt.pps
Ф.Багушэвич наш першы нацыянальны паэт.ppt
Францішак Бенядзікт Багушэвіч Жыццё i дзейнасць.ppt
Францішак Бенядзікт Багушэвіч.ppt.pps
ФРАНЦУЗСКІЯ ПЕДМАЙСТЭРНІ на уроке Літаратуры.ppt
Францыск Скарына як унікальная з'ява эпохі Адраджэння.ppt
Чароўны свет кахання.ppt
Шаблон-презентации оформления опыта работы педагога.ppt
Шанаванне мудрасці і вопыту бацькоў у казцы У.Караткевіча "Нямоглы бацька".ppt

Юбiлей паэтау Зямлi Беларускай.ppt
Я. Колас - Жыццё і творчасць,.ppt
Я. Колас - Я не паэта, о крый мяне ,.ppt
Я. Купала 'Паўлінка'.ppt.pps
Я. Купалы "Бандароуна"..ppt
Я.Колас 'Я не паэта,о крый мяне'.ppt.pps

Я.Колас Урок НА РОСТАНЯХ.ppt
Якуб Колас 1882-1956.ppt
Якуб Колас Родныя вобразы.ppt
Якуб Колас, Мой родны кут...ppt
Якуб Колас. Паэма "Новая зямля". Творчая гісторыя. Народны побыт і прырода ў творы.ppt
Якуб Колас.ppt
Янка Купала 1882-1942.ppt
Янка Купала Жыццё i творчасць.ppt
Янка Купала Жыццё і творчасць.ppt

Янка Купала.ppt
Янка Купала__.ppt
"Тарас на парнасе".ppt
А.Куляшоў. БЫВАЙ....ppt
Тэма ўрока А.Куляшоў. БЫВАЙ.doc
Вучэбная прэзентацыя да ўрока.pptx
Урок Мастацкія асаблівасці байкі "Конь і сабака".docx
Урок Я.Колас - байкапісец..docx
Презентация урока Якуб Колас. "Крыніца".pptx

Урок Якуб Колас. "Крыніца".doc
Презентацыя Промень сонечны, які прасвятліў зямлю Полацкую… 6 клас.ppt
Урок 6 клас Промень сонечны, які прасвятліў зямлю Полацкую….doc
КОЖНЫ ЧАЛАВЕК - ГЭТА ЦЭЛЫ СВЕТ.doc
КОЖНЫ ЧАЛАВЕК - ГЭТА ЦЭЛЫ СВЕТ.ppt
АБАГУЛЬНЕННЕ ПА НАРЫСЕ Караткевича Зямля пад белыми крылами.doc

Нарыс У. Караткевіча "Зямля пад белымі крыламі.ppt
УДАСКАНАЛЬВАННЕ СІСТЭМЫ РАБОТЫ З АДОРАНЫМІ І ВЫСОКАМАТЫВАВАНЫМІ ДЗЕЦЬМ.ppt
Прэзентацыя Гульнёвыя тэхналогіі на ўроках беларускай мовы як сродак развіцця пазнавальнай актыўнасці ў школьнікаў.ppt
Прэзентацыя Гульня Змены ў правапісе роднай мовы.ppt
Прэзентацыя Гульня Змены у правапису .ppt
Прэзентацыя Даданыя члены сказа_.ppt
Прэзентацыя Двухсастаўныя сказы.ppt

Прэзентацыя Дзеепрыметнік.ppt
Прэзентацыя Дзеепрыслоўе як дзеяслоўная форма.ppt
Прэзентацыя Дзеепрыслоўе.ppt
Прэзентацыя Дзень Роднай Мовы.ppt
Прэзентацыя Дзеяслоў-1.ppt
Прэзентацыя Дзеяслоў.ppt
Прэзентацыя З вопыту работы настаўніцы беларускай мовы і літаратуры .ppt
Прэзентацыя Займеннік-1.ppt
Прэзентацыя Займеннік.ppt
Прэзентацыя Закон Рэспублікі Беларусь Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.ppt

Прэзентацыя Злучнік.ppt
Прэзентацыя Злучник Класіфікація і правапіс злучнікаў.ppt
Прэзентацыя Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі спосабамі сувязі частак.ppt
Прэзентацыя Знаки прыпынку ў сказах са зваротками.ppt
Прэзентацыя Знаки прыпынку.ppt
Прэзентацыя Зычныя гукі і літары.ppt
Прэзентацыя Лічэбнік.ppt
Прэзентацыя ЛЕКСІКАЛОГІЯ ЯК РАЗДЗЕЛ МОВАЗНАЎСТВА.ppt

Прэзентацыя Личыльник.ppt
Прэзентацыя Мiжнародны Дзень Роднай Мовы.ppt
Прэзентацыя МА школы, беларуская мова i лiт-ра .ppt
Прэзентацыя Марфалагічны разбор дзеепрыметніка.ppt
Прэзентацыя Марфеміка.ppt
Прэзентацыя МО учителей русского и белорусского языка.ppt

Прэзентацыя Мы - беларусы.ppt
Прэзентацыя Назоўнік-11.ppt
Прэзентацыя Назоўнік.ppt
Прэзентацыя НОВАЯ РЭДАКЦЫЯ "ПРАВІЛ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ І ПУНКТУАЦЫІ" .ppt
Прэзентацыя Новыя Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.ppt
Прэзентацыя Няпоўныя сказы.ppt
Прэзентацыя Образцы грамот.ppt
Прэзентацыя Паўтарэнне і абагульненне ведаў па тэме Дзеяслоў.ppt

Прэзентацыя Падарожжа па краіне "Займеннік".ppt
Прэзентацыя Пазакласная Гульня Змены ў правапісе роднай мовы.ppt
Прэзентацыя Перанос слоў.ppt
Прэзентацыя Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.ppt
Прэзентацыя Правапiс канчаткау назоунiкау на -а (-я). Правапiс канчаткау назоунiкау м. р. II скланення. (Паглыбленае паутарэнне).ppt
Прэзентацыя Правапіс канчаткаў дзеясловаў.ppt
Прэзентацыя Практыкум па арфаграфіі беларускай мовы 10-11 классы.ppt

Прэзентацыя Презентация - урок Адасобленыя акалічнасці.ppt
Прэзентацыя Прыметнiк.ppt
Прэзентацыя Прыметнік-1.ppt
Прэзентацыя Прыметнік.ppt
Прэзентацыя Прыназоўнік.ppt
Прэзентацыя Прыслоўе.ppt
Прэзентацыя Сiнонiмы.ppt

Mультымедыа на уроках бел. мовы i лiтаратуры.ppt
Інтэлектуальная гульня Змены ў правапісе роднай мовы.ppt
Інтэлектуальная гульня Змены ў правапісе роднай мовы.ppt
А м о н і м ы.ppt
Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі.ppt
Абагульненне вывучанага па тэме ПРЫСЛОУЕ.ppt
Адасобленныя акаличнасци.ppt
Адасобленыя члены.ppt
Адкрыты ўрок па беларускай мове ў 5 класе.pptx

Аднасастаўныя сказы - 1.ppt
Аднасастаўныя сказы.ppt
Аднасастауныя сказы тэст.pps
Амонiмы.ppt
Антонімы.ppt
Арфаграфія.ppt
Асаблівасці ўжывання ў мове якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.ppt

Атмасфера педтэхналогии ФРАНЦУЗСКІХ ПЕДМАЙСТЭРНЯЎ.ppt
Беларускі правапіс традыцыі, пераемнасць і перспектывы.ppt
Бяззлучнікавы складаны сказ і знакі прыпынку ў ім.ppt
Бяззлучнікавыя складаныя сказы.ppt
Виды предложений беларуская мова.ppt
Вучэбна-метадычныя комплексы Вывучаем беларускі правапіс.ppt
Вывучаем беларускі правапіс 5-9 классы.ppt
Вывучаем новыя правилы беларускага ПРАВАПІСА.ppt
Вызначэнне роду некаторых назоуникау.pps
Выкарыстанне знакавых мадэлей пры падрыхтоўцы да цэнтралізаванага тэсціравання.ppt

Вымаўленне і правапіс галосных.ppt
Вялікая літара.ppt
Галоўныя члены сказа.ppt
Галосныя гукі і літары.ppt
Гукавая абалонка слова.ppt
Даданыя члены сказа
Злучальныя и парадкавальныя злучники, их ужыванне.ppsx
Змены у новай рэдакцыи правапису Плакат Правіла бел правапісу.jpg

Клiчныя сказы.pptx
Лексіка.pps
Лексічнае значэнне слова.pptx
Падагульненне і сістэматызацыя па тэме "Дзеепрыметнік". Марфалагічны разбор.pptx
Падагульняльны урок па тэме Прыслоуе.pptx
План-канспект + презентация урока ў 9-ым класе па тэме "Адасобленыя акалічнасці"
ПРАВАПIС.pptx
Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамi.pptx

Презентация Даданыя члены сказа
Прэзентацыя па беларускай мове Часціца.ppt.pps
Сінтаксічныя канструкцыи з чужой мовай.ppt
Састаў слоў.ppt
Сказы з адасобленымі членамі.ppt
Сказы з аднароднымі членамi.ppt
Сказы з аднароднымі членамі.ppt
Сказы з аднароднымі членамі_.ppt
Сказы з аднароднымі членами.ppt
Сказы з параўнальнымі зваротамі.ppt
Сказы з рознымі відамі сувязі.ppt
Сказы са звароткамі, пабочными словами.ppt

Сказы са зваротками.ppt
Складаназалежны сказ.ppt
Складаназалежныя сказы з сулежными, паслядоуными змешаным падпарадкаваннем .ppt
Складаназалежныя сказы.ppt
Складаназлучаныя сказы.ppt
Складаны сказ-0.ppt
Складаны сказ. Коска памиж частками складаннага сказа.ppt
Складаны сказ.ppt
Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак.ppt
Складаныя сказы с розными видами сувязи частак.ppt

Складаныя сказы.ppt
Слоўнiкавая дыктоўка 3 клас.pps
Словаўтварэнне и арфаграфия.ppt
Словазлучэнні.ppt
Словы-сказы.ppt
Службовыя часцiны мовы Часцiца.ppt
Службовыя часціны мовы.ppt
СПАЛУЧАЛЬНЫЯ ЗЛУЧНІКІ.ppt

Ступени параунання прыкметникау.ppt
Сучасныя падыходы да выкладання беларускай мовы ў пачатковых класах.ppt
Тыпы аднасастаўных сказаў.ppt
Тэма урока Адасобленыя акалічнасці.ppt
Тэст-лато - Прыслоуе - 8 клас.ppt
Уводзины у мовазнауства.pdf
Урок беларускай мовы + презентация Сцэнарый урока па тэме "Сінонімы"
Урок гульня па тэме СIНТАКСIC.ppt
Урок даследаванне ЛІЧЭБНІК.ppt

Урок прэзентацыя 11 клас Складаны сказ.ppt
ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ.ppt
Часціны мовы.ppt
Часціца.ppt

Чужая мова.ppt
Шаблоны грамот и дипломов.ppt
План-канспект урока па беларускай мове ў 9-ым класе па тэме "Адасобленыя акалічнасці".doc
Презентация к уроку "Адасобленыя акалічнасці" 9 класс.ppt
Даданыя члены сказа.ppt
Презентация урока па тэме "Сінонімы".ppt

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com