Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Тестирование на уроках Истории

История

Тэст. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі.

Сацыяльна-эканамічнае развіццё. Складванне феадальных адносін.


1. Вызначце правільны адказ. Форма феадальнага землеўладання, якая давала магчымасць уладальніку зямлі прадаваць, дарыць, абменьваць сваю маёмасць:
А) палюддзе; б) памесце; в) кармленне; вотчына.
2. Шматукладная гаспадарка сумяшчала элементы:
А)першабытнай і феадальнай гаспадаркі; б) рабаўладальніцкай і феадальнай гаспадаркі; в) першабытнай, рабаўладальніцкай і феадальнай; г) натуральнай і таварнай гаспадаркі.
3.Сяляне,якія да моманту вяртання пазыкі былі звязаны з феадалам дагаварным абавязкам:
А) чэлядзь; б) закупы; в) радовічы; г) людзі.
4. Каго ў 10-13 ст. называлі чэляддзю?
А)свабодных сялян; б) рабоў; в)рамеснікаў; г) дружыннікаў; д)манахаў.
5. Хто такі закуп?
А)раб; б) чалавек набліжаны да князя; в) збяднелы абшчыннік; г) гандляр.
6. Як, па адной з версій, у славян называлі рабоў?
А) халопы; б) мужы; в) смерды; г) радовічы.
7. Што такое "верв"?
А) усходнеславянская сельская абшчына; б) майстэрня; в) грашовая адзінка; г) назва вартавой вежы.
8. Порыстая маса, якая ўтваралася на дне печы- домніцы, называлася:
А)руда; б) ляда; в) крыца; г) сталь.
9.Што з'яўляецца памылковым? У раннефеадальны перыяд князь мог:
а) ажыццяўляць суд і ўнутраннае кіраванне; б) займацца зборам даніны; в)заключаць мір; г)назначаць епіскапа; д)узначальваць войска.
10. Які шлях феадальнага развіцця характэрны для ўсходніх славян?
А) сінтэзны; б) бяссінтэзны; в) змешаны; г) незалежны.
11. Суаднясіце:
1.крывічы а) Гомель
2. дрыгавічы б) Тураў
3. радзімічы в) Полацк.

6 класс Контроль знаний по теме Славяне в X-XIII веках.doc
Билеты по истории Всемирная история. История Беларуси.doc
Билеты с ответами по истории России для 11 класса.doc
Билеты с ответами по истории России за 9 класс.doc
Билеты экзамен Всемирная История РБ.doc
Бланк Рецензия на экзаменационную работу.doc
Вопросы к экзамену.doc
Единый государственный экзамен по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.doc
Единый государственный экзамен по ИСТОРИИ РОССИИ - 2007.doc
Единый государственный экзамен по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ - 2007.doc
Задания для учащихся школы "Юный обществовед" .doc

Задания итогового среза знаний по истории, 7 класс.doc
Задания промежуточного среза знаний. 8 класс.doc
Итоговый срез знаний по истории, уч.г..doc
Кантрольная работа па Гісторыі Беларусі за 11 кл. (І - паўгоддзе)..doc
Кантрольная работа па Гісторыі Беларусі за 11 кл. (ІІ - паўгоддзе)..doc
Кантрольная работа па Гісторыі Беларусі за 10 кл. (І - паўгоддзе)..doc
Кантрольная работа па Гісторыі Беларусі за 8 кл.(І - паўгоддзе)..doc
Кантрольная работа па Гісторыі Беларусі за 8 кл.(ІІ - паўгоддзе)..doc
Кантрольная работа па Гісторыі Беларусі за 9 кл. (І - паўгоддзе)..doc

Кантрольная работа па Гісторыі Беларусі за 9 кл. (ІІ - паўгоддзе)..doc
Кантрольная работа па Гисторыи 9 клас Вялікая Айчынная вайна.doc
Кантрольная работа па Сусветнай гісторыі за 6 кл.(ІІ - паўгоддзе)..doc
Кантрольная работа па Сусветнай гісторыі за 7 кл.(ІІ - паўгоддзе)..doc
Кантрольная работа па Сусветнай гісторыі за 8 кл.(ІІ - паўгоддзе)..doc
Кантрольная работа па Сусветнай гісторыі за 9 кл. (ІІ - паўгоддзе)..doc

Кантрольны тэст па тэмах 1-7 .doc
Контрольная тестовая работа 1-1.doc
Контрольная тестовая работа 1-2.doc
Контрольная тестовая работа 1. 7 класс.doc

Контрольная тестовая работа 2. 7 класс.doc
Контрольная тестовая работа 2.doc
Контрольная тестовая работа 3-1.doc
Контрольная тестовая работа 3-2.doc
Контрольная тестовая работа 3. 7 класс.doc
Контрольная тестовая работа 4. 7 класс.doc
Контрольная тестовая работа 4.doc
Контрольная тестовая работа 5. 7 класс.doc
Контрольная тестовая работа 5.doc

Контрольная тестовая работа 6.doc
Контрольные тесты по теме ВКЛ.docx
Контрольный срез знаний по истории России за 1 полугодие, 11 класс.doc
Контрольный тест по теме ВКЛ.docx
Культура 19 века ( тестовые задания).docx
Материалы к олимпиаде по Истории и Обществоведению.doc
Материалы к олимпиаде по предмету "Человек. Общество. Государство." ТЕСТ (за курс 8-11 классов).doc
Материалы к олимпиаде по предмету ЧОГ тест.doc

Подготовка к ЦТ Всемирная история новейшего времени 1 вариант.doc
Подготовка к ЦТ Гісторыя Беларусі 1,2 варыянт.doc
Подготовка к ЦТ Обществоведение 1 вариант.doc
Подготовка к ЦТ Всемирная история новейшего времени 1 вариант.doc
Подготовка к ЦТ Гiсторыя Беларусi 1,2 варыянт.doc
Подготовка к ЦТ История - 2002.doc
Подготовка к ЦТ История - 2003.DOC
Подготовка к ЦТ История - 2004.DOC
Подготовка к ЦТ История - 2005.doc
Подготовка к ЦТ История - 2006.doc
Подготовка к ЦТ Общество - 2005.doc

Подготовка к ЦТ Обществоведение 1 вариант.doc
Подготовка к ЦТ Обществознание - 2002.DOC
Подготовка к ЦТ Обществознание - 2004.DOC
Подготовка к ЦТ Обществознание - 2006.doc
Пра каго гаворка.doc
Праверка ведаў па гісторыі Беларусі ад старажытных часоў да канца 18ст..doc

Примерные билеты с ответами на экзаменационные билеты по обществоведенью за курс 11 класса..doc
Примерные билеты с ответами на экзаменационные билеты по обществоведенью за курс 11 класса..rtf
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ по ИСТОРИИ.doc
Промежуточный срез знаний по истории 11 класс.doc
Промежуточный срез знаний по истории 10 класс.doc
Промежуточный срез знаний по истории 6 класс.doc

Промежуточный срез знаний по истории 7 класс.doc
Промежуточный срез знаний по истории 8 класс.doc
Промежуточный срез знаний по истории 9 класс.doc
Промежуточный срез знаний по истории.doc
Пытанні да экзамена па гісторыі Беларусі.doc
ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ ПА ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ (2011-2012 НАВУЧ. ГОД).doc
Пытанні да экзамену па курсу "ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ".doc

Развивающие задания по истории Древнего мира.doc
Стартовый срез знаний по истории 10 класс.doc
Стартовый срез знаний по истории 11 класса.doc
Стартовый срез знаний по истории 6 класс.doc
Стартовый срез знаний по истории 7 класс.doc
Стартовый срез знаний по истории 7 класса.doc

Стартовый срез знаний по истории 8 класса.doc
Стартовый срез знаний по истории 9 класса.doc
Стартовый срез знаний по истории.doc
Страны мира в 1918-1939 годах 9 класс (контрольная по истории).doc
Страны мира в межвоенный период 9 класс (контрольная).doc
Тематический контроль Западная Европа в XIX - начале XX века.docx

Тематический контроль 10 класс БССР в 1921-1939.docx
Тематический контроль "Октябрьская революция. Создание белорусской государственности".docx
Тест 1 ВАРЫЯНТ Дайце азначэнне паняццям 11 клас абагульненне РБ.doc.docx
Тест 1 раздзел Параўнайце 10 клас РБ.doc.docx
Тест 10 кл. Параўнайце аднаўленне народнай гаспадаркі Беларусі пасля 1 раздзел РБ.doc.docx
Тест 10 клас ГБ Харчовая праграма была распрацавана ў РБ.doc.docx
Тест 10 клас германія красворд РБ.doc.docx

Тест 11 клас культура Рамантызм РБ.doc.docx
Тест 7 клас абагульненне Расстаўце імёны вялікіх князёў літоўскіх па часе іх кіравання РБ.doc.docx
Тест 9 клас Колькі моў у перыд беларусізацыі з'яўлялася дзяржаўнымі заданне РБ.doc.docx
Тест 9 клас Пералічыце асноўныя этапы стварэння беларускай дзяржаўнасці 1 раздзел РБ.doc.docx
Тест "Права ребенка" (диагностика знаний).doc
Тест Ад Антычнасці да Сярэднявечча..doc
Тест Первое упоминание в летописи о Полоцке относится к....doc
Тест по истории - Эпоха Петра.doc

Тест по истории (времена Ленина).doc
Тест по истории март 201_год для 7-9 класса.docx
Тест Эпоха Адраджэння.doc
Тестовые задания - 10 класс.doc
Тестовые задания - 11 класс.doc
Тестовые задания - 9 класс.doc

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ для учащихся классов школы Юный историк 9 10 11 классы.doc
Тестовые карточки по истории 9.doc
Тестовые карточки по истории 10.doc
Тесты по истории вариант 1,2.doc
Тесты по истории..doc
Тэст ВКЛ.doc
Тэст Ад Антычнасці да Сярэднявечча МХК БЕЛЛит.doc
Тэст № 3 ВКЛ.doc

Тэст №1. Першабытная эпоха на тэрыторыі Беларусі..doc
Тэст №1б. Насельніцтва Беларусі ў эпоху бронзы і раннім жалезным веку..doc
Тэст №1в. Першабытнае мастацтва і рссяленне славян..doc
Тэст №2 Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі..doc
Тэст №2. Рэч Паспалітая.doc

Тэст №2. Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі..doc
Тэст №2в. Рэлігія і культура. Фальклор і пісьменства. Архітэктура і жывапіс..doc
Тэст №2г. Феадальная раздробленасць. Знешнепалітычная сітуацыя ў канцы 12 -13 ст..doc
Тэст №3а. Утварэнне і ўмацаване ВКЛ..doc
Тэст №3б. Дзяржаўны лад ВКЛ.doc
Тэст №3в. ВКЛ.doc
Тэст №4. Рэч Паспалітая.doc

Тэст №5. ВКЛ Культура.doc
Тэст. Адмена прыгоннага права.doc
Тэст. Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі ў першай палове 19 ст..doc
ШКОЛЬНЫЙ РЕФЕРАТ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО НАПИСАНИЮ.doc
Экзаменационные билеты (история).doc
Экзаменационные билеты (обществознание).doc
Экзаменационные вопросы по всемирной истории ЛИЦЕЙ БГУ.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com