Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Разработки открытых уроков - История, Гісторыя Беларусі

История

План урока па гісторыі Беларусі ў 8 класе

Тэма ўрока: Адукацыя і навука ў першай палове ХІХ ст.
Мэты ўрока:
1) вызначыць асаблівасці развіцця адукацыі і навукі ў першай палове XIX стагоддзя на Беларусі;
2) стварыць умовы для фарміравання ў вучняў навыкаў работы з гістарычнымі дакументамі і картамі, умення параўноўваць і выдзяляць галоўнае;
3) спрыяць фарміраванню ў вучняў пачуцця нацыянальнай самасвядомасці;
Забяспячэнне ўрока:
а) мультымедыйная ўстаноўка;
б) карта "Адукацыйныя установы ў першай палове ХІХ ст;
в) блок-схема на кожны пункт плана;
г) верш Я. Чачота "О ты край мой нешчаслівы".
Паняцці: адукацыя, пачатковая школа, гімназія, езуіцкі калегіум, інстытут, універсітэт, навука, беларусазнаўства.
Асобы: Адам Чартарыйскі, Павел Шпілеўскі, Ян Чачот, Канстанцін і Яўстафій Тышкевічы.
Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.

Блок-уроков по обществоведению и истории Первобытная культура.doc
Да уроку Кароткі нарыс гісторыі культуры Беларусі.doc
Дадатковы матэрыял да ўрока Паўстанне пад кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі.doc
Ефрасіння Полацкая
Завочны ўрок-падарожжа па мемарыяльным комплексе Брэсцкая крэпасць-герой.doc
Интегрированный урок по истории Беларуси и Общ., Театральное, музыкальное и изобразительное искусство во второй половине 1950-х - 1980-е гг.doc
Интегрированный урок Истории и Беларускай мовы Мы БЕЛАРУСЫ.doc
Интегрированный урок истории и литературы Иван Грозный - глазами современника.doc
Интегрированный урок по истории в 10 классе Петр Первый.doc
Информация на стенд День Победы.doc
Информация на стенд Знакамитыя Беларусы.doc
История Беларуси - пособие.doc
Итоговый урок по теме Древняя Греция.doc
К уроку истории Битвы Великой Отечественной.doc
К уроку истории Деятельность А. Власова в период.doc
К уроку истории Задание Таблица "Создание русского централизованного государства".doc
К уроку истории Хеттская держава.doc
К уроку История Пасхи.doc
КАНСПЕКТ УРОКА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 8 КЛАСЕ Палітычнае становішча ВКЛ у апошняй трэціXVI - пачатку XVII ст.".doc
Карты - отсканированные
Конспект урока по истории Древнего мира в 5 классе ЗПР.doc
Конституция республики Беларусь - основа функционирования правового государства.doc
Лабораторная работа по истории "Составление родословной".doc
Материалы к обобщающим урокам истории по теме Государства Древнего Востока. 5-й класс.doc
Матэрыялы да паўторна-абагульняючых заняткаў па тэме "Беларускія землі ў канцы ХVІІІ.doc
Мая Радзима Беларусь Беларусь у гады ваенных выпрабавання?.doc
Методическая разработка открытого урока на тему История садов Древнего Египта.doc
На заре человеческой истории собиратели и охотники.doc
Нетрадиционная форма урока. Урок-аукцион Эпоха Петра Великого.doc
Открытый урок Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.doc
Открытый урок по истории 5 класс "Рабовладение в Древнем Риме и восстание Спартака.doc
Першабытныя жывёлаводы і земляробы ў бронзавым і жалезным вяках.doc
План проведения повторительно - обобщающего урока по теме "Древняя Греция".rtf
ПЛАН урока па гісторыі Паўстанне 1863-1864 гг. у Беларусі.doc
План-канспект урока гісторыі Беларусі ў 7 класе Барацьба магнацкіх груповак.doc
План-канспект урока гісторыі Беларусі ў 8 класе Адукацыя і навука ў першай палове ХІХ ст.doc
План-канспект урока гісторыі Беларусі ў 9 класе Усенародная барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў у БССР.doc
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ В 9 КЛАССЕ 1900-1918.doc
Планы- канспекты творчых урокау и прадметных тыдняу па Гисторыи Беларуси.doc
Повторительно обобщающий крое по истори Древнего Мира.doc
Повторительно - обобщающий урок по истории Древнего мира Афинская демократия.doc
Повторительно-обобщающий урок истории по теме Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.doc
Повторительно-обобщающий урок по истории в 5 классе по теме "Древний Рим".doc
Повторительно-обобщающий урок по истории Великой.doc
Повторительно-обобщающий урок по истории ВОв.doc
Повторительно-обобщающий урок по истории, 6-й класс.doc
Повторительно-обобщающий урок по теме "Древний Восток"
Повторительно-обобщающий урок по теме Жизнь первобытных людей.doc
Повторительно-обобщающий урок+презентация по теме "Древний Египет"
Православная и котолическая церковь.doc
Пытанні да тэмы "Развіццё культуры на беларускіх землях у Х - ХІІІстст.doc
Рабочы план правядзення тыдня "Ад Полацка пачаўся свет..".doc
Разработка урока Причины, итоги и цена победы.doc
Разработка урока ИСТОРИИ к Дню Победы в Великой Отечественной войне по теме "Крестный путь", .doc
Разработка урока Коллективизация - как это было.doc
Разработка урока по истории средних веков по теме Усиление королевской власти в конце ХV века во Франции и Англии.doc
Разработки уроков по Древней Руси.doc
Сусветная гісторыя Паўтарэнне, абагульненне і сістэматызацыя матэрыялу раздзела І Заходняя Еўропа і еўрапейская культура ў ХІХ - пачатку ХХ ст.doc
Сусветная Гісторыя. Легендарны пачатак Рыма. 5 класс.doc
Тема урока "Индия. Страна сказочных богатств".doc
Тема урока Великое наследие Древнего Востока.doc
Тема урока Минувших дней перевернув страницы….doc
Тема урока "Нашествие Батыя на Русь".doc
Тема урока "Расцвет древнерусского государства.doc
Тест ИсторияДревнего Египта.doc
Тест по теме "французская буржуазная революция".doc
Трагедия Холокоста на территории Европы и СССР
Тэма Быццам сама прырода саткала сiмвалы дзяржавы беларускай.doc
Тэма "Мінск - сталіца нашай дзяржавы".doc
Урок "Как жили земледельцы и ремесленники в Египте".doc
Урок Новая экономическая политика.doc
Урок обществоведения Авторское право.pdf
Урок Усяслаў Чарадзей.doc
Урок (полная разработка) Падзенне Рымскай iмперыi
Урок + Презентация к уроку Татаро-монгольское нашествие
Урок + презентацыя гiсторыя развіцця Кітая ў 16 - 18 стст
УРОК - ИГРА ДРЕВНИЙ ВОСТОК.doc
УРОК - Тема "Гражданская война".doc
Урок 10 клас. Гісторыя Беларусі . Першабытны лад.doc
Урок 11 клас Уводзіны. Чалавек - найвялікшы цуд.doc
Урок 6 клас. Гісторыя Беларусі. Перадумовы ўзнікнення ВКЛ.doc
Урок 8 клас. Гісторыя Беларусі. Ваенная, судовая, гарадская і іншыя рэформы.doc
Урок 9 клас. Гісторыя Беларусі. Змены ў грамадска-палітычным жыцці краіны ў 1985-91 гада.doc
Урок "англия и страны скандинавии в x-xiii веках".docx
Урок "Военные походы фараонов".doc
Урок "Государство на берегах Нила".doc
Урок "Жизнь египетского вельможи".doc
Урок "Западная Европа в XVI-XVIII в.".doc
Урок "Искусство Древнего Египта".doc
Урок "Китай".doc
Урок "Религия Древних Египтян".doc
Урок абагульнення па тэме Славяне ў Познім сярэдневякоўі.docx
Урок БІБЛЕЙСКІЯ АСПЕКТЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ СЯРЭДНЯВЕЧЧА.doc
Урок Беларускае мастацтва другой паловы ХІІІ - ХVІІ стагоддзя.doc
Урок Беларусь в конце 18 - середине 19 века 9 класс.docx
Урок Беларусь, Расія, СССР у 1917 - 1939гг. Інтэграваны ўрок па гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі.doc
Урок беллитаратуры Жыццё і творчая дзейнасць Ф. Скарыны.doc
Урок Белорусские земли в середине XIII- XIV вв 7 кл.docx
Урок биологии и обществоведения Глобальные проблемы человечества.doc
Урок Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и новые изобретения.doc
Урок всемироной истории ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕВОЕННОГО РАЗВИТИЯ США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ.doc
Урок Всеобщей истории в 10 классе Наступление варваров в Европе.doc
Урок ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА Модуль.doc
Урок Вторая мировая война. Великая Отечественная война Советского Союза.docx
Урок Выбарчае права.doc
Урок гiсторыi Абагульненне. Славяне ў Познім сярэдневякоўі.doc
Урок ГIСТОРЫЯ БЕЛАРУСI 7 КЛАС. АБАГУЛЬНЯЮЧЫ УРОК - ГУЛЬНЯ ПАЛIТЫЧНАЕ СТАНОВIШЧА БЕЛАРУСI У XVI - ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТ.doc
Урок Гiсторыя Шляхам паўстанцаў на радзіму Тадэвуша Касцюшкі.doc
Урок Гiсторыя Тэма Абагульненне Беларусь, Расія, СССР у 1917 - 1939гг.doc
Урок гісторыі Беларусі ў 6 класе Першабытныя жывёлавод і земляробы ў бронзавым і жалезным вяках.doc
Урок Гісторыя 10 клас Старажытны Рым ад абшчыны да імперыі. Росквіт і гібель Рымскай імперыі.doc
Урок Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да канца 18ст.doc
Урок Гісторыя Беларусі. Перадумовы ўзнікнення ВКЛ 6 класс.doc
Урок геаграфii па тэхналогii развiццёвага навучання. Тэма Прыродныя зоны Паўднёвай Амерыкi 8 клас.doc
Урок Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі БеларусіГерманскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі.doc
Урок гисторыи Народныя вераванні і святкаванні беларусаў.doc
Урок гисторыи Фашызм у міжваенны час.doc
Урок гисторыя - геаграфия "Мінск - сталіца нашай дзяржавы".doc
Урок Горад у ІХ - сярэдзіне ХІІІ стст.doc
Урок Гражданская война и интервенци в России в 1918 - 1921 гг.doc
Урок Гражданская война - величайшая трагедия в истории России 20 ВЕКА.rtf
Урок Грэка - персідскія войны і росквіт Афін.doc
Урок гульня ПАЛIТЫЧНАЕ СТАНОВIШЧА БЕЛАРУСI У XVI -.doc
Урок Заходнееўрапейская культура Высокага сярэдневякоўя.doc
Урок игра история Передняя Азия в древности Умники и умницы. Передняя Азия. 5 класс.doc
Урок Избирательное право.doc
Урок ИЗО и истории Культура Древней Греции.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Урок интегрированный истории и лит-ры Инсценировка главы из романа А.К.Толстого "Князь Серебряный"
Урок истории "Западная Европа в XVI-XVIII в.".doc
Урок истории Вариант разработки урока РОЛЬ І МЕСЦА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ПРАЦЭСАХ ГРАМАДСКА-ГІСТАРЫЧНАГА РАЗВІЦЦЯ .doc
Урок истории Государства Древней Месопотамии.doc
Урок истории Государство фараонов.doc
Урок истории Гражданская война и интервенция в России в 1918 - 1921 гг.doc
Урок истории Гражданская война в России.doc
Урок истории Гражданская война - величайшая трагедия в истории России ХХ века.doc
Урок истории Древнейшая Греция.doc
Урок истории Заходняя Беларусь пад уладай Польшы.doc
Урок истории Знешнепалітычнае становішча ВКЛ.doc
Урок истории Итоги и уроки ускоренной модернизации в СССР.doc
Урок истории Культура Древнего Египта.doc
Урок истории Культура Древней Индии.doc
Урок истории Мая Радзіма- Беларусь Усяслаў Чарадзей.doc
Урок истории Месопотамия в древности.doc
Урок истории Мир совсем неизвестный, народы доКолумбовой Америки.doc
Урок истории Общество и культура Древнего Китая.doc
Урок истории Объединение ГДР и ФРГ.docx
Урок истории Освобождение Беларуси. Операция "Багратион".doc
Урок истории Основные вехи политической истории России во второй четверти XVIII века.doc
Урок истории Первобытные земледельцы и скотоводы.doc
Урок истории Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі.doc
Урок истории План Барбаросса.doc
Урок истории + презентация Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Літве, Беларусі
Урок истории "Восстание декабристов.doc
Урок истории "Германия во второй половине XIX - начале XX века".doc
Урок истории "Международное рабочее движение во второй половине XIX - начале XX века".doc
Урок истории Асаблівасці Рэфармацыі і Контррэфармацыі ў ВКЛ.doc
Урок истории в 5 классе на тему "Древнейшие люди".doc
Урок истории в 8 классе Война за независимость и образование США.doc
Урок истории В гаванях афинского порта Пирей.doc
Урок истории Великая Отечественная война (1941-1945 гг.).doc
Урок истории Внутренняя политика России в начале ХIХ века.doc
Урок истории Возникновение государства в Китае.doc
Урок истории Возникновение искусства и религии.doc
Урок истории Восстание декабристов.doc
Урок истории Всемирная История 10-ый класс "Города Западной Европы".doc
Урок истории Всемирная история "Великая Отечественная война.doc
Урок истории Всемирная история "Города Западной Европы".doc
Урок истории Всемирная история "Европейская наука и культура в XVII веке".doc
Урок истории Вторая мировая война.Итоги.doc
Урок истории Вярхоўная ўлада ў ВКЛ на стенд.doc
Урок истории Гуманизм и Возрождение в Европе 16 в.doc
Урок истории Дворцовые перевороты.doc
Урок истории Древняя Индия.doc
Урок истории Древняя Русь, Колесо истории.doc
Урок истории Жизнь древних славян.doc
Урок истории Закрепление и обобщение знаний по теме "Всемирная история человечества".doc
Урок истории и экономики "Возникновение международной торговли".doc
Урок истории Иван Грозный глазами современников и потомков
Урок истории Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства в БССР.doc
Урок истории История и сущность общественно-политических учений.doc
Урок истории Китай.doc
Урок истории Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Курская Битва.doc
Урок истории Коренной перелом в ходе войны.doc
Урок истории Крах "молниеносной войны".doc
Урок истории Культура и наука в 17 веке.doc
Урок истории Культура раннего Возрождения в Италии.doc
Урок истории на тему Зарождение фашизма в Германии.doc
Урок истории Начало Французской буржуазной революции.doc
Урок истории Новая экономическая политика и переход к строительству социализма.doc
Урок истории Новая экономическая политика.rtf
Урок ИСТОРИИ ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО КИТАЯ.doc
Урок истории Олимпийские игры в древности.doc
Урок истории Операция "Багратион". Освобождение Белоруссии.doc
Урок истории Основание греческих колоний.doc
Урок истории Палітыка беларусізацыі.doc
Урок истории Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай. Падзелы Рэчы.doc
Урок истории Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Фашысцкі акупацыйны рэжым.doc
Урок истории по теме После войны война и мiръ! 11-й класс.doc
Урок истории Попытки демократизации общественно-политической жизни в годы хрущёвской оттепели.doc
Урок Истории Путешествие в загадочную Арктиду.doc
Урок истории Рабовладение в Древнем Риме и восстание Спартака.doc
Урок истории Рабство в Древнем Риме.doc
Урок истории Реформация в Европе.doc
Урок истории Реформы Петра 1.doc
УРОК ИСТОРИИ РОССИИ НАЧАЛО ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА IV.doc
Урок истории Российская империя на рубеже ХVIII - ХIХ веков.doc
Урок истории Россия от монархии феодальной к буржуазной республике.doc
Урок истории Рэфармацыя і Контррэфармацыя ў Заходняй Еўропе.doc
Урок истории Спарта.doc
Урок истории Средневековая Япония.doc
Урок истории Средневековый замок.doc
Урок истории Станаўленне Вялікага княства Літоўскага.doc
Урок истории Становление двухполюсной внешней политики в послевоенные годы.doc
Урок истории Страницы Всемирной Истории.doc
Урок истории Театральное, музыкальное и изобразительное искусство во второй половине 1950-х - 1980-е гг.doc
Урок истории Тема Европейская наука и культура 17 века.doc
Урок истории Тема урока. Властитель слабый и лукавый.. Александр 1.doc
Урок истории Урок-падарожжа Шляхамі Напалеона Орды.doc
Урок истории Финикия и Палестина.doc
Урок истории Чернобыль и Беларусь-18 лет спустя..doc
Урок истории Я-гражданин РБ.doc
Урок истории. Заключительный этап второй мировой войны. Итоги войны.doc
Урок История Возникновения Древнего Рима.pdf
Урок история Древняя Индия.docx
Урок Лёс яўрэяў на акупіраванай тэрыторыи.doc
Урок Латинская Америка в 19 - начале 20 вв.doc
Урок Морально-психологический климат семьи.doc
Урок мужества "Солдат войны не выбирает".doc
Урок мужнвсци да Дня Перамоги з выкарыстаннем методыкі калектыўнай мыследзейнасці НАЗАЎЖДЫ Ў ПАМЯЦИ ЛЮДЗЕЙ - ВЕЧАР.doc
Урок музыка+гисторыя Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына.doc
Урок МХК и Истории Образ человека в эпоху античности и Ренессанса.doc
Урок обществоведения - Зямля бацькоу - Мая Зямля.doc
Урок обществоведения деловая игра "Поступаем по закону".doc
Урок Обществоведения Избирательное право.doc
Урок обществоведения К УРОКУ "РОЛЬ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА".doc
Урок обществоведения Поколение вещей.doc
Урок обществоведения Права несовершеннолетнего.doc
Урок обществоведения Права человека и гражданина. Гражданин - человек свободный и ответственный.doc
Урок обществоведения СОБСТВЕННОСТЬ.doc
Урок обществоведения Социальная сфера жизни общества.doc
Урок Обществоведения Трудности межличностного общения.doc
Урок обществоведения ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ.doc
Урок обществознания в 6 классе на тему "Что такое рыночная экономика".doc
Урок обществознания по теме Личность и общение. Технология модульного обучения.doc
Урок обществознания Труд и семья с точки зрения закона.doc
Урок Освобождение Беларуси. Операция "Багратион".doc
Урок Освобождение БССР от немецко - фашистских захватчиков.doc
Урок па гісторыі Беларусі Станаўленне Вялікага княства Літоўскага.doc
Урок па курсу Мая Радзіма - Беларусь Пад сценами старажытных замкау.doc
Урок па курсу "Мая Радзiма - Беларусь" Пад сценами старажытных замкау.doc
Урок Паглыбленнае вывучэнне гісторыі роднага края у перыяд з 1941 па 1944 год.doc
Урок ПАЛIТЫЧНАЕ СТАНОВIШЧА БЕЛАРУСI У XVI - ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII СТ.doc
Урок Палітыка беларусізацыі. Дальтан - заданне.doc
Урок Паустанне Калиноускага МОДУЛЬНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ НА УРОКАХ ГІСТОРЫІ.doc
Урок Первая мировая война. Участие России в Первой мировой войне.doc
Урок по истории Беларуси в 6 классе Полоцкая земля в XII-XIII вв.docx
Урок по истории в 10-м классе по теме Преобразования Петра I. Петр Великий - чудо или чудовище.doc
Урок по краеведению. Выпускники средней школы № 1 - участники Великой Отечественной войны (по материалам школьного музея).doc
Урок по курсу истории Средних веков.doc
Урок по обществоведению для 11-го класса Основной закон государства.doc
Урок по теме "Древний Восток".doc
Урок по теме "Индустриализация в СССР 1928 - 1940 гг.".doc
Урок по теме "Мифы Древней Греции"
Урок по теме Народная праздничная одежда.doc
Урок Повторительно-обобщающий урок по теме "Древний Египет".doc
Урок Попытки демократизации общественно-политической жизни в годы хрущёвской оттепели.doc
Урок Поход Александра Македонского на Восток.doc
Урок Прырода і насельніцтва Старажытнай Грэцыі.doc
Урок путешествие Древняя Греция.doc
Урок Развіцце феадальных адносін на беларускіх землях ў IX-XVIII cтст.doc
Урок Разработка урока СССР накануне Второй мировой войны.doc
Урок Современные проблемы духовной культуры Беларуси.doc
Урок тема ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА итоги и выводы.doc
Урок Тематический контроль "Октябрьская революция. Создание белорусской государственности.docx
Урок Трагедия Холокоста на территории Европы и СССР
Урок Трудности межличностного общения.doc
Урок Умацаванне велікакняжацкай улады. Альгерд i Ягайла.doc
Урок УТВЕРЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВА. РАСЦВЕТ РУСИ.doc
Урок Цяжкасці міжасобасных зносінаў (Канфлікты ў нашым жыцці).doc
Урок Чалавек Грамадства Дзяржава Цяжкасці міжасобасных зносінаў (Канфлікты ў нашым жыцці.doc
Урок Чалавек. Грамадства. Дзяржава Выбарчае права.doc
Урок ЧОГ Трудности межличностного общения.doc
Урок экскурсия БЕЛОРУССКОЕ БАРОККО, 10 КЛАСС.doc
Урок Я - ГРАМАДЗЯНІН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.doc
Урок "Жыціе Еўфрасінні Полацкай".doc
Урок, разработанный по блочно-модульной технологии.doc
Урок-игра Колесо истории на тему Петровские реформы делопроизводства в учреждениях России XVIII в.doc
Урок-конкурс "Древний Египет" (5-й класс).docx
Урок-митинг Политические партии России в революции 1905-1907 гг.doc
Урок-праздник Ради жизни на земле 65 лет Победы.doc
Урок-суд по истории в 9-м классе Сталин отец народов или враг народа.doc
Урок-экскурсия Ломоносовские места в Петербурге.doc
Человек Общество Государство ЧОГ РБ.doc
Задание по истории 11 класс табліца.docx
Задания по группам к уроку истории.doc
Заочное путешествие славный город Полоцк.doc
Интегрированные занятия история - За семью печатями.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com