Учителям Беларуси.


Перейти к содержанию

Главное меню:


Уроки русского, белорусского языка, чтения Начальная школа

Начальные классы > 1.Уроки

Урок-падарожжа ў 2 класе па беларускай мове

Тэма: Падзел слоў з дз, дж для пераносу


Мэты:Пазнаёміць з правілам пераносу слоў з дз,дж у сярэдзіне; адпрацоўваць уменне пераносіць словы ў адпаведнасці з правіламі пераносу;развіваць вуснае маўленне вучняў; стварыць умовы для выхавання беражлівых адносін да прыроды.
1. Арганізацыя класа. Верш " Вось і празвінеў званок…"
2. Праверка дамашняга задання.
2 вучні працуюць на картках ля дошкі.
Першы вучань выпісвае словы , якія нельга перанесці:
Настаўнік, крэйда, шум, парта, стол, Мінск, шафа, урок.
Другі вучань запісвае тыя словы, якія можна пераносіць:
Сям'я, мама, яблык, васількі, Юля, клас, бабуля, чайка.
Астатнім вучням класа настаўнік прапануе тэст:
Абвядзі ў кружок радок, дзе словы для пераносу падзелены правільна.
1.Сло-н, ліні-я, Мін-ск.
2. Алфа-віт, ве-цер, садоў-нік.
3. Е-лка, мядзве-дзь, зван-очкі.
Усе заданні правяраюцца і выпраўляюцца памылкі.

3.Моўная размінка. Настаўнік чытае чыстагаворкі, а вучні за ім паўтараюць (слайд № 1) :
Джа-джа-джа-багаты ўраджай.
Джу-джу-джу- па саду хаджу.
Джы-джы-джы-ідуць дажджы.
Дзі-дзі-дзі-на вуліцу ідзі.
Дзе-дзе-дзе-вырас на градзе.

- Якія гукі мы вучыліся правільна вымаўляць?
Гэтыя гукі на пісьме абазначаюцца дзвюма літарамі: дз, дж. Вучні пішуць у сшытках гэтыя літары.
Нязнайка завітаў к нам на ўрок. Словы з дж, дз ён падзяліў для пераносу. Ці правільна выканаў заданне Нязнайка? ( Не, няправільна!) : дож-дж, урад-жай, тыд-зень. Тлумачаць, чаму няправільна.

"ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ". Интеллектуальная игра по русскому языку.doc
АДКРЫТЫ ЎРОК БЕЛАРУСКАГА ЛІТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ Ў 4 КЛАСЕ Восень залатая.doc
Администрирование Проверка навыков чтения.doc
Беларускае літаратурнае чытанне Выразнае чытанне верша А. Дзеружынскага. Верасень..doc
Беларуская мова 1 клас 1-10 урок.doc
Беларуская мова 4 клас Вобраз любы, родны, і блізкі.doc
Беларуская мова вусны курс 1 клас Вучымся слухаць і вымаўляць.doc
Беларуская мова Т у р н і р " Знаўцы роднай мовы 2 клас.doc
БИЛЕТЫ переводного экзамена по русскому языку 4 класс.doc
Билеты по математике 3 класс.doc
Билеты русский язык 3 класс.doc
ВИЗИТКА УРОКА Написание ь после шипящих на конце имен существительных женского рода.doc
Викторина для 2-3-го класса Школа сказок.doc
Викторина по литературному чтению.doc
Внеклассное чтение по рассказам Н.Носова в 3 классе.doc
Выкарыстанне элементаў гульні на ўроках навучання пісьму.doc
ВЫНІКОВЫ ТЭСТ. Варыянт 1 Словазлучэнне.doc
Говори правильно имена существительные в форме падежа нет кого чего, множественного числа.doc
Да выкарыстання беларускіх прыказак і прымавак.doc
Дадатковы матэрыял да ўрокаў беларускай мовы у 2 класе агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання .doc
Дадатковы матэрыял да ўрокаў беларускай мовы ў 2 класе з рускай мовай навучання.doc
Дадатковы матэрыял да ўрокаў беларускай мовы у пачатковай школе.doc
Дополнительный материал к урокам русского языка для 1 - 2 класca.doc
Естествознание 2 класс Луг Занков.doc
Заданні па новаму правапису.doc
Заключительный урок обучения грамоте Повторить о буквах и звуках, слогах и словах, .doc
Замацаванне матэрыялу па тэме Дзейнік і выказнік.doc
Занимательный материал к урокам русского языка в начальной школе.doc
Занятие в школе будущего первоклассника. + презентация Буква Ж
Занятие в школе будущего первоклассника. Буква Ж.docx
Имя прилагательное как часть речи. Изменение имен прилагательных по родам и числам.doc
Интегрированный урок по русскому языку, окружающему миру и изобразительному искусству.doc
Интегрированный курс Чтение-москвоведение 3 (1-4).doc
Интегрированный урок по чтению и музыке начальная школа Чтение стихов и рассказов об оживающей весенней природе ("Весна, весна на улице, весенние ден
Интегрированный урок русского языка, математики и чтения в 1 классе.doc
Интегрированный урок чтения и музыки.doc
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ за курс начальной школы.doc
Калектыўная творчая справа Вянок вясновых святаў.doc
Канспект ўроку беларускага чытання Васіль Хомчанка. Трывожны чамадан.doc
Канспект урока беларускай мовы Канчаткі прыметнікаў у множным ліку..doc
Канспект уроку беларускай мовы Канчаткі прыметнікаў у творным і месным склонах..doc
Кантрольнае спісванне Птушынае гняздо 2 клас.doc
Кантрольная дыктоука Лясноя возера 4 клас.doc
Кантрольная работа па тэме "Назоўнік" (3 клас).doc
Кантрольная работа чвэрць 3 беларускамоўны клас.docx
Кантрольны дыктант Родная зямля 3 клас.doc
Комментарии к презентации Состав слова, 3 класс.doc
Конкурс Знаўца беларускай мовы 3 клас.doc
Конспект урока русского языка в 3 классе по теме Правописание предлогов и приставок.rtf
Конспект открытого урока во 2-м классе по теме Алфавит. Подготовка .doc
Конспект открытого урока русского языка во 2-м классе (Школа России) по теме Алфавит. Подготовка .doc
Конспект урока литературного чтения в 3 классе по теме "Р. Э. Распе. Приключения барона Мюнхаузена" .doc
Конспект урока литературного чтения во 2 "А" классе И.С. Тургенев "Воробей".doc
Конспект урока развития речи в 3 классе..doc
Конспект урока русского языка Произношение и обозначение на письме согласных звуков.docx
Конспект урока русской литературы в 1 классе Весна на нашей улице.rtf
Контрольное списывание Зима 2 клас.doc
Контрольный диктант Снежинки 4 класс.doc
Лiтаратурнае чытанне 2 клас Дапамагчы птушкам у люты мароз-абавязак кожнага.doc
Лiтаратурнае чытанне 2 клас К.Каліна "Зімовы дуб".doc
Литаратурнае чытанне Дапамагчы птушкам у люты мароз-абавязак кожнага.doc
Литературное чтение 3 класc Тема Л. Н. Толстой. Акула.doc
Литературное чтение Анализ сказкм.doc
Литературное чтение Тема Н. Носов. Огурцы.doc
Литературное чтение Тема Х.К. Андерсен Ромашка.doc
Литературный салон по творчеству Бальмонта К.Нач. школа.doc
Метадычныя рэкамендацыі да правядзення ўрока Беларусь - наша Радзіма у першых класах .doc
Методические разработки уроков Окончание имен существительных.doc
Методическое руководство к занятиям по основам письма.doc
Методическое руководство к занятиям по чтению.doc
МОРСКОЙ БОЙ. Интеллектуальная игра по русскому языку для 3 класса.doc
Набор заданий для уроков литературного чтения.doc
Наречие, обобщающий урок..doc
Начальная школа Обучающее сочинение по картине Яна Ван Хейсума "Натюрморт с цветами".doc
Начальная школа Урок литературного чтения.pdf
Начальные классы Урок чтения.doc
Начкласс Урок русского языка в 4 классе.doc
НачШКОЛА ТЕМА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ.DOC
Наш добрый друг - Маршак . К юбилею С.Я. Маршака для учащихся 1-5 классов.doc
Обобщающий урок по лит. чтению Я и мои друзья, 2 класс.docx
Обобщающий урок по теме "Были - небылицы".doc
Обособленные второстепенные члены предложения.doc
Обучающее сочинение по картине Яна Ван Хейсума "Натюрморт с цветами" нач.классы.doc
Обучение грамоте начальная школа Тема . Письмо заглавной буквы "И".doc
Обучение грамоте по теме Закрепление буквы Х.doc
Обучение грамоте.doc
Обучение написанию цифр в 1 классе.doc
Олимпиада по русскому яз., в начальной школе Тема Звуки, буквы. Правила произношения..doc
Олимпиада русский язык 4 класс.doc
Олимпиадная работа по русскому языку 4 класс.doc
Олимпиадные задания 3 класс (русский язык).doc
Особености изучения басни на уроках чтения.doc
Откр.урок Правописание чк-чн Русский язык 2 класс (1-4).doc
Откр.урок Правописание чкчн Русский язык 2 класс (1-4).doc
Открытый урок в начальной школе Есенин БЕРЕЗЫ.doc
Открытый урок Гласная буква "Ю"..doc
Открытый урок литературного чтения во 2 "Б" классе С.Есенин Береза.doc
Открытый урок по русскому языку.doc
Открытый урок чтение в нач. школе по Занкову.doc
Отчет о проверке техники чтения.doc
Пазакласнае чытанне ЗІМАЧКА-ЗІМА.doc
Пазакласнае чытанне Тэма ЗІМАЧКА-ЗІМА.doc
Пазакласнае чытанне.Героі вайны і мірнага часу.doc
Памятка по работе над ошибками по русскому языку..doc
Першы урок у 2-м класе Урок письменнасци.doc
План урока русского в начальной школе Урок решения орфографических задач.doc
План-конспект урока + презентация по литературному чтению в 4 "А" классе Своя игра
План-конспект урока по литературному чтению в 4 "А" классе Своя Игра.doc
Планирование 3 кл (1-3) Математика.doc
Планирование 3 кл (1-3) Русский язык.doc
Планирование 3 кл (1-3) Трудовое обучение.doc
Планирование 3 кл (1-3) Чтение.doc
Почему один и тот же звук обозначается разными буквами.doc
Правила грамматики.exe
Правописание н и нн в суффиксах прилагательных.doc
Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода.doc
Правописание корня в однокоренных словах ( урок русского языка в 3 классе).doc
Правописание н и нн в суффиксах прилагательныxx..doc
Правописание н и нн в суффиксах прилагательных.doc
Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне 2 класс.doc
Практическая работа по русскому языку Занков 3 кл.doc
Презентация Слитное и раздельное написание не-ни с местоимениями и наречиями
Презентация урока чтения ОСЕНЬ 2 класс.ppt
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ.doc
Программа по обучению чтению, основам письма и математики.doc
РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У ПЕРВОКЛАССНИКОВ.docx
РАБОТА С КАРТОЧКАМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.doc
Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка в начальных классах.doc
Развитие речи младших школьников на уроках русского языка.doc
Разработка - конспект рус 2 кл имя существительное.doc
Разработка открытого урока по русскому языку Слова с глухими и звонкими согласными в корне.doc
Разработка урока литературного чтения. Тема " Д.Н.Мамин - Сибиряк "Серая Шейка".doc
Разработка урока по теме "Буква ь (мягкий знак) на конце слов".doc
Разработка урока русского языка в 3 классе ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ.doc
Разработки уроков литературного чтения с использованием конкретных модулей.doc
Рапрацоука урока ЧЫСТАПІСАННЕ Ў 4 КЛАСЕ.doc
Рус яз Правоп Ь в словах 2 кл.doc
РУССКИЙ ЯЗЫК 2 КЛАСС Тема Состав слова. Обобщающий урок. (Урок - прогулка В зимнем парке).doc
Русский язык 4 класс Тема "Упражнение в правописании безударных окончаний глаголов I и II спряжения".doc
Русский язык 2 кл Правописание падежных окончаний сущ Занков.doc
Русский язык 2008.doc
Русский язык 3 кл Окончания глагола Занков.doc
Русский язык 3 кл Разряды наречий закрепление Занков.doc
Русский язык 3 класс Наречие Занков.doc
Русский язык 3 класс Разряды наречий Занков.doc
Русский язык 3 класс с трудностями в обучении Правописание приставок.doc
Русский язык Однородные члены предложения закрепление.doc
Русский язык. 1 класс Слог.doc
Русский язык. Система Л.В. Занкова. Имя прилагательное как часть речи.doc
Рыцарский турнир Интеллектуальная игра по русскому языку 3 класс.doc
Самастойная работа па беларускай мове, Знайдзі і выпішы пабуджальны сказ.docx
Свята славянскай казкі. 2 клас.doc
СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА (Викторина).doc
Словарик школьника - Как писать НЕ или НИ слитно или раздельно
Словарик школьника - Как писать НЕ или НИ слитно или раздельно.doc
Словарик школьника Как писать НЕ или НИ слитно или раздельно.doc
Словарная работа на уроках русского языка с младшими школьниками.doc
Стимулирующее занятие 4 класс Тема Волшебная птица поэзии.doc
Схемы оценивания выполнения заданий раздела "Письмо".doc
Схемы оценивания выполнения заданий раздела Говорение ВШК.doc
Т э м а Назоўнік Модульны урок.doc
Т э м а Скланенне прыметнікаў у множным ліку Модульны урок.doc
Творческие задания и их роль в формировании познавательных интересов младших школьников на уроках русского языкa.doc
Тексты для проверки навыка чтения 4 класс.doc
Тема "Гласные буквы И, и, обозначающие гласный звук [и]. 1 класс.doc
Тема Разделительные ь и ъ знак Русский язык.doc
Тема Род имён существительных..doc
ТЕМА ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ..doc
Тема Второстепенные члены предложения. Обстоятельство.4 класс.doc
Тема Второстепенные члены предложения..doc
Тема Второстепенный член предложения - обстоятельство..doc
Тема Обобщение знаний о частях речи..doc
Тема Правописание безударных гласных в корне слова..doc
Тема Правописание безударных окончаний глаголов.doc
Тема урока Народная музыка.doc
Тема урока. Правописание наречий с приставками Русский язык.doc
ТЕМА УРОКА. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ начклассы.doc
Тема. Повторение изученного о глаголе, его начальной форме и изменении по временам.doc
Тест безударные гласные 2 класс 1-3.doc
Тест Безударные гласные в корне слов. 1 вариант гл.doc
Тест Безударные гласные в корне слов. 2 вариант гл.doc
Тест на грамотность.doc
Тест русский язык итоговый 1 класс 1-3.doc
Тестовый материал, проводимый в конце I и II полугодий и по основным темам программы по русскому .doc
Тесты Рус.яз., Матем., 123 продвинут.сложности.doc
Тесты русский язык 2 (1-3) карточки.doc
Тесты русский язык 2 кл Занков 1-3.doc
Тесты русский язык 3 кл 1-3.doc
Технологическая карта урока русского языка.doc
Технологическая карта урока Состав слова, 3 класс.doc
Технология Шаг за шагом Твердые и мягкие согласные звуки.doc
Требования к организации измерения оценки качества знаний учащихся начальной школы.doc
Тэма Быццам сама прырода саткала с_мвалы дзяржавы беларускай.doc
Тэма ўрока. Гукі [д] - [дз?]. Іх абазначэнне на пісьме 2 клас.doc
Тэма ўрока. Гукі [т] - [ц?], [д] - [дз?]. Іх абазначэнне на пісьме 2 клас.doc
Тэма ўрока. Гукі [т] - [ц?]. Іх абазначэнне на пісьме 2 клас.doc
Тэма ўрока. Няпарныя цвёрдыя зычныя гукі, правапіс слоў з імі.2 клас.doc
Тэма ўрока. Парныя звонкія і глухія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьмі.2 клас.doc
Тэма ўрока. Развіццё пісьмовага маўлення пераказ тэксту па пытаннях настаўніка і апорных слові.2 клас.doc
Тэма ўрока. Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме 2 клас.doc
Тэма ўрока. Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме.2 клас.doc
Тэма Беларусь у гады ваенных выпрабаванняу.doc
Тэст Аднародныя і неаднародныя азначэнні.doc
Тэст СЛОВАЗЛУЧЭННЕ.doc
Тэст 6 СКАЗЫ 3 АДАСОБЛЕНЫМІ ЧЛЕНАМІ. СКАЗЫ 3 ПАРАЎНАЛЬНЫМІ 3BAPOTAM.doc
Тэст Адзначце словы, у якіх ёсць падоўжаны гук [ч]..doc
Тэст Адзначце словы, у якіх літара ц абазначае мяккі гук .doc
Тэст Адзначце словы, у якіх не супадае колькасць літар і гукаў..doc
Тэст Адзначце словы, у якіх спалучэннем літар дж перадаюцца два гукі..doc
Тэст СЛОВАЗЛУЧЭННЕ Варыянт 1,2.doc
Ударение. Роль ударения в различении слов. Ударные и безударные гласные.doc
Упражнения для развития беглости чтения.doc
Упражнения для формирования правильности чтения..doc
Упражнения для развития сознательного чтения.doc
Упражнения, способствующие развитию орфографической зоркости.doc
Урок беларускай мовы ў 3 класе на тэму "Часцiны мовы" (замацаванне).doc
УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ Тема "В Осеева "Волшебное слово".doc
Урок Литературное чтение (3 класс).doc
Урок Русский язык (3 класс ).doc
Урок русского языка в 4 классе на тему "Правописание слов с безударными гласными в корне слова".doc
Урок русского языка во 2 классе по теме Слова , которые обозначают признаки предметов.doc
Урок чтения начальная школа.doc
Урок (к уроку беларускай мовы 2 клас) Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме..doc
Урок + презентация русского языка в начальной школе Правописание безударных гласных проверяемых ударением
Урок + презентация 4 класс русского языка и курса ЗОЖ
Урок + презентация 4 класс русского языка и курса ЗОЖ.doc
Урок + презентация в 3 классе Правописание безударных гласных в корне слов
Урок + презентация литературного чтения В Мире СКАЗОК
Урок + презентация Написание глаголов на -тся, -ться 4 класс
Урок + презентация Обобщение правил о правописании корня слова
Урок + презентация по сказкам А. С. Пушкина
Урок + презентация Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова
Урок + Презентация урока Состав слова, 3 класс
Урок - падарожжа Жыву ў Беларусі і тым ганаруся пачатковая школа.doc
Урок 1 класс Культура общения.doc
Урок 2 клас Падзел слоў з дз, дж для пераносу.doc
Урок 2 класс Произношение и обозначение на письме гласных в ударных и безударных слогах_.docx
Урок 2 класс Употребление разделительного мягкого знака.doc
Урок 3 класс Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных.doc
Урок 3 класс Русский язык Слова с буквой е в корне, которая проверяется буквой е.doc
Урок 4 класс "Признаки текста" Проект "Правовой калейдоскоп".doc
Урок 4 класс Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1-го, 2-го, 3-его склонений.doc
Урок 4 класс Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 3-го склонения..doc
Урок 4 класс Творчество А.С.Пушкина. Проект "Правовой калейдоскоп".doc
Урок "Прощание с букварем".doc
Урок бел. чыт. - Ў.Караткевiч Мая Беларусь.doc
Урок бел. чытання 3 клас Ў.Караткевiч Мая Беларусь.doc
Урок Беларускае літаратурнае чытанне ( 3 клас).doc
Урок беларускай мовы 1-10 , 1-ы клас, пачатковая школа.doc
Урок беларускай мовы 4 клас Давальны склон прыметнікаў мужчынскага і ніякага роду.doc
Урок беларускай мовы 4 клас Род назоўнікаў. Змяненне назоўнікаў па ліках і склонах. Замацаванне.doc
Урок беларускай мовы ў 1 класе.doc
Урок беларускай мовы ў 3 класе Антонимы.docx
Урок беларускай мовы ў 4 класе Род назоунiкау.doc
Урок беларускай мовы ў 4 класе Род назоуникау.doc
Урок беларускай мовы ў 4 класе. Тэма Скланенне назоўнікаў мужчынскага і ніякага роду.doc
Урок беларускай мовы Восень бярэ ўладу у свае рукі. Якуб Колас "Восень".doc
Урок беларускай мовы Правапіс парных звонкіх і глухіх зычных у словах.doc
Урок беларускай мовы у 3 класе Змяненне прыметнікаў па родах.doc
Урок беларускай мовы у 4 класе Давальны склон прыметнікаў мужчынскага і ніякага роду.doc
Урок беларускай у пачатковай школе Правапіс парных звонкіх і глухіх зычных у словах.doc
Урок беларускай Урокі настаўніка дзеда Рыгора.docx
Урок белмовы Дзеканне и цеканне.doc
Урок белорусского языка в начальной школе Казка Кавалачак хлеба.doc
Урок Больш за ўсё я бацькоўскаму краю адданы!.doc
Урок в 1 классе Звуки К, К'.docx
Урок в 3 кл. Повторение и обобщение правил правописания гласных и согласных в корне слов. Обобщение..doc
Урок в 3 классе Правописание безударных гласных в корне слов.docx
Урок в 4-м классе по русскому языку. Правописание слов с непроверяемыми орфограммами.doc
Урок в нач. школе Доп. материал к урокам русского языка для 1 - 2 класса. 20 уроков.doc
Урок в нач. школе Обобщить изученный материал по теме "Простые и сложные предложения".doc
Урок в нач. школе русский Обобщение знаний по теме "Глагол" Исследование слова "сверкать".doc
Урок в нач. школе русский Правописание слов с непроверяемыми орфограммами.doc
Урок в начальной школе БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА. ПРОВЕРКА БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ..doc
Урок в начальной школе БОЛЬШАЯ БУКВА..doc
Урок в начальной школе Героическая летопись Великой Отечественной войны.doc
Урок в начальной школе ГЛАГОЛ..doc
Урок в начальной школе Головоломки Слово в предложении.doc
Урок в начальной школе ЗВУКИ И БУКВЫ. ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ..doc
Урок в начальной школе ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.doc
Урок в начальной школе ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ..doc
Урок в начальной школе Имя числительное. Порядковые и количественные числительные.doc
Урок в начальной школе Интегрированный урок "Грамота" Буква К.doc
Урок в начальной школе К.Г.Паустовский "Корзина с еловыми шишками"..doc
Урок в начальной школе КОРЕНЬ СЛОВА ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА..doc
Урок в начальной школе Модель урока с применением ТРКМЧП.doc
Урок в начальной школе Мой родной город.doc
Урок в начальной школе НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ..doc
Урок в начальной школе ОБОЗНАЧЕНИЕ МЯГКОСТИ СОГЛАСНЫХ..doc
Урок в начальной школе ПАРНЫЕ ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ СОГЛАСНЫЕ.СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ..doc
Урок в начальной школе ПЕРЕНОС СЛОВ.doc
Урок в начальной школе Правила переноса слов на другую строку (2 класс).doc
Урок в начальной школе ПРЕДЛОГИ..doc
Урок в начальной школе РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ Ь и Ъ ЗНАКИ..doc
Урок в начальной школе Речь и предложения. Предложение и слово. Предложение и текст..doc
Урок в начальной школе Род имен существительных.docx
Урок в начальной школе Русская азбука или алфавит задания.doc
Урок в начальной школе русский "Урок решения правописных задач".doc
Урок в начальной школе русский ТЕМА УРОКА ТЕРМИН "СЛАГАЕМЫЕ".doc
Урок в начальной школе Русский язык Тема "Обобщение изученного о предложении".doc
Урок в начальной школе С Л О Г И..doc
Урок в начальной школе СВЯЗЬ СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Урок в начальной школе УДАРЕНИЕ В СЛОВЕ..doc
Урок в начальной школе УДАРЕНИЕ. БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В СЛОВАХ.doc
Урок в начальной школе ШИПЯЩИЕ СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ..doc
Урок в начальных классах "Признаки текста" Проект "Правовой калейдоскоп".doc
Урок введение в школьную жизнь (1 класс).doc
Урок внеклассного чтения в 3 классе Восславим женщину - мать!.doc
Урок внеклассного чтения в 3 классе Пословица - жемчужина народной мысли..doc
Урок внеклассного чтения в 4 кл Русские поэты - классики. Агния Барто.doc
Урок внеклассного чтения в 4 классе В.Бианки "Лесная газета".doc
Урок внеклассного чтения Внеклассное чтение. 1 класс В гостях у дедушки Корнея.doc
Урок внеклассного чтения по теме "Устное народное творчество. Пословица - всем углам помощница".doc
Урок Галосныя гукі пасля мяккіх зычных. Іх абазначэнне на пісьме.doc
Урок Гукі [д] -[дз'], [т] -[ц']. Іх абазначэнне на пісьме.doc
Урок Гукі [х], [х']. Літары Х, х. Пісьмо малой літары х.doc
Урок Гукі і літары.doc
Урок Звонкія і глухія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме.doc
Урок Звуки [ х ], [ х'], буквы Х, х..doc
Урок Зычныя гукі , няпарныя па цвёрдасці-мяккасці. Іх абазначэнне на пісьме.doc
Урок Интегрированный урок английского и чтения 1 класс.doc
Урок Корень слова в 3 классе, русский язык.docx
Урок літаратурнага чытання ў 4 класе.doc
Урок літаратурнага чытання па тэме Вялікае жаданне і намаганне - здзяйсненне пастаўленай мэты.doc
Урок літаратурнага чытання па тэме Вяликае жаданне и намаганнездейснянне пастауленнай мэты.doc
Урок Лебедь, Щука и Рак, Свинья под дубом Басни Крылова.docx
Урок лит. чтения 2 класс Д. Мамин-Сибиряк Сказка про храброго Зайца.doc
Урок литаратурнага чытання Дапамагчы птушкам у люты мароз-абавязак кожнага.doc
Урок литаратурнага чытання К.Каліна "Зімовы дуб".doc
УРОК ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИz В 3 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ "СТИХИ О ЗИМЕ"..doc
Урок литературного чтения в 3 классе.doc
Урок литературного чтения П.П.Бажов " Серебряное копытце".doc
Урок литературного чтения 2 класс Аист и соловей.doc
урок литературного чтения 2 класс Е. И. Чарушин "Страшный рассказ"..doc
Урок литературного чтения 3 класс Б. Житков. Борода..doc
Урок литературного чтения 4 класс Борис Заходер "Серая Звездочка" .doc
Урок литературного чтения "А.Линдгрен. Малыш и Карлсон".doc
Урок литературного чтения Б. Житков. Борода..doc
Урок литературного чтения в 3-м кл. Образ Бабы Яги в русских народных сказках "Баба Яга" и "Падчерица и мачехина дочка".doc
Урок литературного чтения в 4 классе И.С. Тургенев. Воробей..doc
Урок литературного чтения В Мире СКАЗОК.doc
Урок литературного чтения в начшколе И.С. Тургенев. Воробей..doc
Урок литературного чтения Великие русские писатели.doc
Урок литературного чтения во 2 классе по системе Л. Занкова.doc
Урок литературного чтения во 2 классе С.Михалков Лапуся.doc
Урок литературного чтения во 2 классе Ю.Яковлев МАМА.doc
Урок литературного чтения Н. Носов. "Огурцы".doc
Урок литературного чтения по теме В. А. Жуковский Летний вечер.doc
Урок литературного чтения С. Я. Маршак " Ландыш".doc
Урок литературного чтения С.В.Михалков. Хочу бодаться..doc
Урок литературного чтения Славна богатырями земля.doc
Урок литературного чтения Страна народного творчества. Обобщающий урок "Повторяю и творю".docx
Урок литературного чтения Х.К. Андерсен "Ромашка".doc
Урок матэматыкі ў 3 класе. Праект Вакол свету.doc
Урок Мая Радзіма Усяслаў Чарадзей.doc
Урок Методическая разработка урока по рассказу Паустовского "Телеграмма".doc
Урок на тэму "БЕЛАРУСЬ - КРАІНА МАЁЙ БУДУЧЫНІ".doc
Урок навучанне письму Пісьмо вялікай літары Г.doc
Урок навучанне письму Пісьмо малой літары б..doc
Урок навучання пісьму Пісьмо вялікай літары Г.doc
Урок навучання пісьму Пісьмо малой літары б..doc
Урок навучання письму Пісьмо малой літары б...doc
Урок навучання письму "Пісьмо вялікай літары Г".doc
Урок Наклонение глагола. Изъявительное наклонение..doc
Урок Напісанне слоў з ў.doc
Урок Напісанне слоў з раздзяляльнымі знакамі. Кантрольная работа па тэме Паўтарэнне.doc
Урок Написание глаголов на -тся и - ться.doc
Урок Написание мягкого знака после шипящих на конце имен существительных женского род.doc
Урок народоведения во 2-м классе по теме Традиции и обычаи Егорьева дня.doc
Урок Нач Здоровьесберегающие технологии на уроках русского языка.doc
Урок Нач Урок русского языка Задаем вопросы Кто Что.doc
Урок нач.классы Правописание окончаний имен существительных 1-го и 3-го склонения в родительном и дательном падежах.doc
Урок Нач.классы Конспект урока Правописание безударных.doc
Урок начальная школа Восстановление текста с пропущенными словами.doc
Урок начальная школа Изложение по вопросам на основе зрительного восприятия текста..doc
Урок начальная школа С. Воронин " Голая лягушка".docx
Урок начальной школе введение в школьную жизнь (1 класс).doc
Урок начальной школе Литературное чтение (3 класс) Житков Борода.doc
Урок начальной школе Русский язык "Мягкий знак на конце существительных после шипящих"..doc
Урок начальной школе Русский язык правописание безударных гласных в корне слова.doc
Урок начальные классы Изложение текста по вопросам.doc
Урок Начкласс русского языка по теме Безударная гласная в корне слова.doc
Урок Начкласс Интегрированный урок русский язык+развитие речи+рисование.doc
Урок Начкласс Комбинированный урок обучения грамоте.doc
Урок Начкласс Мы читающая семья.doc
Урок Начкласс Обстоятельства времени.DOC
Урок Начкласс Правописание е и в чередующихся корнях.doc
Урок Начкласс Проверка навыков чтения.doc
Урок Начкласс русского языка во 2 ЧТО КТо.doc
Урок начкласс Урок чтения Праздник.doc
Урок начкласс Урок чтения.doc
Урок НачКлассы русского языка по теме Правописание.doc
Урок Начклассы Культура общения Синонимы.doc
Урок Начклассы Литературное чтение.doc
Урок Начклассы Руссяз Открытый урок в 4 классе.doc
Урок начшкола Правописание безударных гласных.doc
Урок НК Русский язык Состав слова.doc
Урок НК Коллективное мини-сочинение Урок развития речи.doc
Урок НК Обучение английскому языку на начальном этапе.doc
Урок НК Обучения грамоте.doc
Урок НК Открытый урок литературы по теме.doc
Урок НК по теме Проверка слов с глухими и звонкими согласными на конце и в середине слова.doc
Урок НК Работа с непроверяемыми написаниями.doc
Урок НК Развивающий урок русского языка в системе Л Занкова.doc
Урок НК русского языка безударные гласные в корне слова.doc
Урок НК Уроки чтения.doc
Урок НК Чтения.doc
Урок Обобщение правил о правописании корня слова.doc
Урок обобщения в 4 классе Безударные личные окончания глаголов.doc
Урок обобщения в начальной школе Безударные личные окончания глаголов.doc
Урок обобщения и повторения Логарифмическая функция.doc
Урок Обособленные второстепенные члены предложения.doc
Урок обучения грамоте (Письмо) Буква С.doc
Урок обучения грамоте по теме.doc
Урок обучения грамоте" Звуки [т] [т,]. Буква Т т "..doc
Урок па беларускай мове Мяккі знак.doc
Урок па літаратурнаму чытанню 2 клас Бусел - сімвал Беларусі.doc
Урок паданне "Лазовы куст".docx
Урок Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Развіццё маўленн - словы - назвы страў.doc
Урок Падоўжаныя зычныя, іх вымаўленне і правапіс.doc
Урок пазакласнага чытання у 3 класе Вянок паэзii Эдзi Агняцвет.doc
Урок пазакласнага чытання ў 3-м класе Полацк.doc
Урок пазакласнага чытання ў другім класе Тэма Песняры зямлі беларускай.doc
Урок пачатковая Тэма Сувязь прыметнікаў з назоўнікам у сказе.doc
Урок пачатковая школа Восень бярэ ўладу у свае рукі. Якуб Колас "Восень".doc
Урок письма в 1 классе по теме Правило ча-ща, чу-щу.doc
Урок по литературному чтению 3 класс-0.doc
Урок по литературному чтению 3 класс.doc
Урок по чтению 1 классе Роль фонемы в образовании слов. Слова-указатели.doc
Урок познавательный час 2-3 классы В ГОСТИ К ФОНЕТИКЕ.docx
Урок Правапіс прыставак.doc
Урок Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова.docx
Урок презентация Три склонения имен существительных.ppt
Урок Приставка и предлоги. Русский язык.doc
Урок прысвечанага Году роднай зямлі Мы- беларусы.doc
Урок Психологическое восприятие цветовых образов. Иван Бунин Детство.doc
Урок путешествие в начальной школе "Свет памяти, сиянье детства". (Творчество А. Л. Барто).doc
Урок путешествие в начальной школе Обобщение знаний о местоимении.doc
Урок развiцця мовы ў 4-м класе Мова плынь часу.doc
Урок Развитие речи Восстановление деформированного текста..doc
Урок развития речи в 3 классе ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ.doc
Урок развития речи начальная школа Изложение текста-описания.doc
Урок развития речи Пейзажная зарисовка. Подготовка к сочинению-описанию.doc
УРОК РАЗВИТИЯ РЕЧИ по картине А.А.Рылова "Полевая рябинка" 5 rkfcc.doc
Урок развития речи..doc
Урок Разработка урока русского языка по теме Буква Г.doc
Урок Род имён существительных..doc
Урок руской Творческий путь С. Михалкова. Басня Хочу бодаться.doc
Урок Русский язык. 3 класс Состав слова..doc
Урок Русский язык. II класс. Урок по теме "Гласные звуки и буквы в ударных и безударных слогах".doc
Урок Русский язык. II класс. Урок по теме "Роль прилагательных в речи человека".doc
Урок Русский язык. III класс. Урок по теме "Суффиксы -ек, - ик.".doc
Урок Русский язык. IV класс. Урок по теме "Правописание безударных окончаний имен существительных 1-2-3-го склонения единственного числа".doc
Урок Русский язык. IV класс. Урок по теме "Три склонения имен существительных"-new.doc
Урок Русский язык. IV класс. Урок по теме "Три склонения имен существительных".doc
Урок Русский язык. Система Л.В. Занкова. Имя прилагательное как часть речи 2 класс.doc
Урок руссклго языка 1 класс Кем быть.doc
Урок русског в нач. школе Большая буква в именах. Тайны имен..doc
Урок русского 2 класс правописание безударных гласных в корне слова.doc
Урок русского 2 класс Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы какой какая какое какие.doc
Урок русского 2 класс Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме .doc
Урок русского 3 класс Мягкий знак на конце существительных после шипящих.doc
Урок русского 3 класс Корень слова.docx
Урок русского 3 класс Мягкий знак на конце существительных после шипящих.doc
Урок русского 3 класс Повторение и обобщение правил правописания гласных и согласных в корне слов. Обобщение..doc
Урок русского 3 класс Связь слов в предложении с помощью словосочетания.docx
Урок русского 3 класс Синонимы.doc
Урок русского 3 класс.doc
Урок русского 4 класс Три склонения имён существительных .doc
Урок русского " Мягкий знак на конце существительных после шипящих ".docx
Урок русского в 1 классе Общее понятие о тексте.doc
Урок русского в 3 классе Понятие о временных формах глагола..doc
Урок русского в 3 Повторение и обобщение правил правописания гласных и согласных в корне слов. Обобщение.doc
Урок русского в 4 классе Тексты в компьютерной памяти Обобщение.doc
Урок русского в нач. школе Повторение. Мягкий знак на конце слов после шипящих.doc
Урок русского в нач. школе с применением ИКТ Повторение изученного материала о простом предложени.doc
Урок русского в нач. школе Употребление разделительного мягкого знака в словах .doc
Урок русского в нач. школе Урок решения правописных задач.doc
Урок русского в нач.школе Большая буква в именах. Тайны имен..doc
Урок русского в начальной Склонение имен прилагательных во множественном числе.doc
Урок русского в начальной школе "Правописание в корне слов парных звонких и глухих согласных".doc
Урок русского в начальной школе "Правописание числительных".doc
Урок русского в начальной школе "Произношение и обозначение на письме согласных звуков"
Урок русского в начальной школе "Урок решения правописных задач".doc
Урок русского в начальной школе Гласные звуки и буквы для их обозначения на письме.docx
Урок русского в начальной школе Корень слова.docx
Урок русского в начальной школе Обобщение знаний по теме "Глагол" Исследование слова "сверкать".doc
Урок русского в начальной школе Повторение пройденного. Р.Киплинг "Маугли".doc
Урок русского в начальной школе Правописание парных согласных в конце слов.docx
Урок русского в начальной школе Смысловые приставки при пре про пра.doc
Урок русского в начальной школе Состав слова.doc
Урок русского в начальной школе УПРАЖНЕНИЕ В НАПИСАНИИ БЕЗУДАРНЫХ ЛИЧНЫХ ОКОНЧАНИЙ ГЛАГОЛОВ.doc
Урок русского в начальных классах "Изменение имё прилагательных по падежам".doc
Урок русского в начклассах Глагол как часть речи.doc
Урок русского в начшколе Работа над типичными ошибками, допущенными в диктанте "Друзья".doc
Урок русского в начшколе"Мягкий знак на конце существительных после шипящих"..doc
Урок русского нач.классы Правописание безударных гласных в корне слова.doc
Урок русского начальные классы Обобщающий урок по разделу "люблю природу русскую. Осень.docx
Урок русского Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные..docx
Урок русского Орфографические пятиминутки.doc
Урок русского Правописание падежных окончаний имён прилагательных женского рода.doc
Урок русского Технология развивающего обучения. Односоставные предложения. Обобщающий урок по теме.doc
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 2 КЛАССЕ Имя собственное. Большая буква в названиях географических объектов.docx
Урок русского языка в 3 классе.doc
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ Вид глагола.docx
Урок русского языка + презентация в начальной школе Ударение
Урок русского языка + презентация Изменение имён прилагательных и существительных
Урок русского языка 2 класс Слова, отвечающие на вопросы, КАКОЙ КАКАЯ.doc
Урок русского языка 3 класс Суффикс.doc
Урок русского языка 3 класс.doc
Урок русского языка в 1-ом классе Закрепление правописания слов с удвоенными согласными.doc
Урок русского языка в 1-ом классе Общее понятие о тексте.doc
Урок русского языка в 3 классе Обращение.doc
Урок русского языка в 3 классе Синонимы.doc
Урок русского языка в 3 классе.doc
Урок русского языка в 3-м классе по занковской системе. Тема Часть речи - имя числительное.doc
Урок русского языка в 3-м классе по теме ]Правописание мягкого знака после шипящих на конце имен .doc
Урок русского языка в 3-м классе по теме Разноспрягаемые глаголы.doc
Урок русского языка в 4 Глагол правописание.doc
Урок русского языка в 4 классе.doc
Урок русского языка в 4-ом классе Правописание безударных окончаний глаголов 1-2 спряжения. Правописание глаголов с -сь, -ся.doc
Урок русского языка в нач. школе Типы склонений имён существительных.doc
Урок русского языка в начальной школе "Правописание безударных гласных в корне слова".doc
Урок русского языка в начальной школе Антонимы.doc
Урок русского языка в начальной школе Мягкий знак на конце существительных после шипящих..doc
Урок русского языка в начальной школе Разделительный мягкий знак.doc
Урок русского языка в начальной школе Ударение.doc
Урок русского языка во 2 классе (1-4). Тема Уточнение знаний о разделительном мягком знаке. Право.doc
Урок русского языка во 2 классе по теме Правописание безударных гласных и парных согласных в корн.doc
Урок русского языка во 2 классе правописание безударных гласных в корне слова.doc
Урок русского языка во 2 классе Состав слова.doc
Урок русского языка во 2 классе(Школа 2100). Тема Нахождение проверочных слов для безударной глас.doc
Урок русского языка во 2-м классе. Тема Родовые окончания имен прилагательных.doc
Урок русского языка во 2-ом классе "Глаголы в единственном и во множественном числе"..docx
Урок русского языка во 2-ом классе "Употребление имён прилагательных в речи"..docx
Урок русского языка во 2-ом классе Написание слов с парными согласными на конце слова.doc
Урок русского языка во 2-ом классе Упражнение в правописании географических названий.doc
Урок русского языка Изменение имён прилагательных и существительных.doc
Урок русского языка Имя существительное как часть речи.doc
Урок русского языка Имя прилагательное.doc
Урок русского языка Обобщение правил о правописании корня.rtf
Урок русского языка по теме Состав слов. Закрепление 3-й класс.doc
Урок русского языка по теме Главные и второстепенные члены предложения.doc
Урок русского языка по теме Глаголы.doc
Урок русского языка Повторение и обобщение по теме "Лексика".doc
Урок русского языка Правописание дефиса.doc
Урок русского языка Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне слова.doc
Урок русского языка Приставка и предлог, их разграничения. 3 кл..doc
Урок русского языка Разделительный мягкий знак.doc
Урок русского языка Синонимы 3 класс русский язык.doc
Урок русского языка Сформировать ЗУН по теме "Качественные прилагательные".doc
Урок русского языка Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме начальные классы.doc
Урок русского языка, Шаг за Шагом, Твердые и мягкие согласные звуки.doc
Урок русского языка.doc
Урок русскогов нач.школе Правописание парных согласных на конце слова.docx
Урок русскогоКосмическое путешествие на планету "Имя Существительное".doc
Урок Руссяз Воспитание толерантности на уроках.doc
Урок руччкого в начальной школе Повторение сведений о падежах имен существительных.doc
Урок С.Я.Маршак "Вот какой рассеянный"
Урок С.Я.Маршак "Вот какой рассеянный".doc
Урок Связь слов в предложении с помощью словосочетания в русском языке 3 класс.docx
Урок сказочных приключений Внеклассное мероприятие по математике для 1 класса.doc
Урок СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ НЕ-НИ С МЕСТОИМЕНИЯМИ И НАРЕЧИЯМИ.doc
Урок Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными .doc
Урок соревнование Повторение орфографии. Разделительные Ъ и Ь знаки.doc
Урок Стымулюючыя занятки 1 клас Кола загадак.doc
Урок Т э м а Назоўнік Модульны урок.doc
Урок Т э м а Скланенне прыметнікаў у множным ліку Модульны урок.doc
Урок Твёрдые и мягкие согласные звуки в русском языке 2 класс.doc
Урок Тема Повторение и обобщение по теме Лексика.doc
Урок Тема Правописание безударных гласных в корне слова.doc
Урок Тема Правописание безударных окончаний глаголов.doc
Урок Тема Подснежник.doc
Урок у пачатковай школе Восень бярэ ўладу у свае рукі. Якуб Колас "Восень".doc
Урок Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Абазначэнне мяккасці зычных нв пісьме.doc
Урок чтения + презентация в начальных классах "Буквы Н, н, обозначающие звуки [н],[н']
Урок чтения 1 класс "Песенки разных народов" (первый урок из раздела "Радуга - дуга"). .doc
Урок чтения 1 класс звуки ф.doc
Урок чтения 1 класс Интерактивная игра "Крестики-нолики" .doc
Урок чтения 2 класс Золотой ключик, или приключения Буратино.doc
Урок чтения в 1 классе Буквы Г и К.doc
Урок чтения в 1 классе "Буквы Н, н, обозначающие звуки [н],[н']..docx
Урок чтения в нач. школе Константин Бальмонт "Золотое слово"..doc
Урок чтения в нач. школе Тема урока Федорино горе.docx
Урок чтения в начальной школе познакомить с рассказом Н.Носова.doc
Урок чтения в начальных классах "Буквы Н, н, обозначающие звуки [н],[н']..docx
Урок чтения В. Лукша "Подснежник".doc
Урок чтения во 2-м классе по теме "Е.И. Чарушин Страшный рассказ".doc
Урок чтения Гласные буквы Я, я, обозначающие звуки ,.docx
Урок чтения Интерактивная игра "Крестики-нолики" Маугли, Киплинг.doc
Урок чтения Согласный звук [ш]. буква Ш, ш.. Нахождение буквы среди других букв.doc
Урок чтения Ю.Яковлев Белые журавлики.doc
Урок чтения Я и моя семья. (Литературное чтение 2 класс)..doc
Урок ЧЫСТАПІСАННЕ Ў 4 КЛАСЕ.doc
Урок чытання 3 клас Паклапоцішся пра птушак восенню і зімой - яны аддзячаць табе вясной..doc
Урок языка в начальной "ЛЕТНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ". .docx
Урок - путешествие Внекл. занятие по чтению "Свет памяти, сиянье детства". (Творчество А. Л. Барто).doc
УРОК - ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ Рисуем прилагательное 3 класс.doc
Урок -н- и -нн- в суффиксах прилагательных, причастий, наречий
Урок -н- и -нн- в суффиксах прилагательных, причастий, наречий.doc
Урок "Галосныя гукі пасля мяккіх зычных. Іх абазначэнне на пісьме".doc
Урок "Гукі [д] -[дз'], [т] -[ц']. Іх абазначэнне на пісьме"..doc
Урок "Звіні, мая светлая родная мова!".doc
Урок "Звонкія і глухія зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме"..doc
Урок "Зычныя гукі , няпарныя па цвёрдасці-мяккасці. Іх абазначэнне на пісьме".doc
Урок "Напісанне слоў з ў".doc
Урок "Напісанне слоў з раздзяляльнымі знакамі. Кантрольная работа па тэме "Паўтарэнне".doc
Урок "Падоўжаныя зычныя гукі. Іх абазначэнне на пісьме. Развіццё маўлення словы - назвы страў".doc
Урок "Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. Абазначэнне мяккасці зычных нв пісьме. Развіццё вуснага маўлення выразы, з якіх можна пачынаць размову"..doc
Урок, технол. карта 2 класс Произношение и обозначение на письме гласных в ударных и безударных слогах.docx
Урок-размышление по рассказу К. Паустовского Телеграмма.doc
Урокі літаратурнага чытання ў 4 класе з рускай мовай навучання.doc
Уроки беларускай мовы 1 клас Вучымся слухаць і вымаўляць (10 г.) 10 гадзин.doc
Уроки внеклассного чтения в начальной школе.doc
Усиление орфограммы"- один из приемов длительного запоминания.doc
Устный журнал 1-4 классы Бенефис С.Я. Маршака.doc
Устный журнал лит. чтения в нач. школе "Путешествие в сказочную страну ".doc
Факультативное занятие "Роднае слова".doc
Физкультминутки.doc
Физкультурные минутки в начальной школе.doc
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ МИНУТКИ начальная школа.doc
Физминутка для пальцев.doc
Фрагмент урока внеклассного чтения в 4 классе Творчество А.С.Пушкина.doc
Фрагмент урока литературного чтения в 3 классе Беларусская народная сказка Неучтивый сын.doc
Фрагмент урока русского языка в 3 классе Восклицательные предложения.doc
Фрагмент урока русского языка в 3 классе Фразеологические обороты речи.doc
Характеристика заданий раздела "Чтение".doc
Через уроки чтения - к воспитанию и развитию.doc
Чтение 4 класс По разделу "В гостях у осени.doc
Чтение 4 класс По разделу "Придет пора, настанет час трудиться.doc
Чтение 4 класс По разделу "Увлекательный мир сказок.doc
Чтение 4 класс По разделу "Учиться всегда пригодится.doc
Чтение В. Лукша "Подснежник"..doc
Чтение и анализ текстов.doc
Чтение, 4 класс В гости к морозу тестирование.doc
Чтение-1 4 класс По разделу "Увлекательный мир сказок.doc
ЧЫСТАПIСАННЕ I ГУКАВАЯ РАЗМIНКА Ў 3 КЛАСЕ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ.doc
ЧЫСТАПІСАННЕ Ў 4 КЛАСЕ.doc

  • Любой материал высылается электронной почтой совершенно свободно, после соответствующего запроса на . В запросе просьба указать школу которую Вы представляете, предмет который Вы преподаете, контактный телефон.
  • Рассылка материала производиться на Беларусь, со странами СНГ рассылка производиться исключительно на условиях паритетного взаимообмена материалами.

Главная | Содержание | Астрономия | Беларуская мова | Биология | География | ИЗО | Английский язык | Немецкий язык | История | Математика | Музыка | Начальные классы | ОБЖ | Русский язык | Труд | Физика | Физ.культура | Химия | Черчение | Экология | Экономика | Шк. сценарии | Каталог | Карта сайта

Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования

Назад к содержанию | Назад к главному меню
pedagogby@gmail.com